KULTURA

Kreativna Evropa  je program  Evropske komisije za podršku i sufinansiranja projekata iz oblasti kulture i audiovizuelnog sektora. Program Kreativna Evropa je nastavak prethodnih programa Kultura 2007-2013  i Media 2007 koji su sada kao potprogrami Kultura i MEDIA objedinjeni u jedan program.

Kreativna Evropa je okvirni program Evropske unije za razdoblje od 2014. do 2020. godine i započeo je 1. januara 2014. Sa svojim fleksibilnim interdisciplinarnim pristupom, Program je usmjeren na potrebe kulturnih radnika iznesene u širem procesu javnih konsultacija. Za razdoblje 2014–2020 ukupni budžet Kreativne Evrope iznosi 1.46 milijardi eura što je 9% više sredstava od prethodnog programa. 

Potprogram Kultura nastavak je uspješnog EU Programa Kultura 2007-2013. U Potprogramu mogu učestvovati sve javne ili privatne organizacije koje djeluju u sektoru kulture, registrovane kao pravna lica najmanje dvije godine sa sjedištem u Bosni i Hercegovini.  

Osnovni ciljevi potprograma Kultura su:

1. Jačanje kapaciteta evropskih kulturnih sektora za međunarodno djelovanje:

  • uspostavljanje vještina, kompetencija i znanja za pristup digitalnim tehnologijama i upotreba inovativnih pristupa za razvoj publike te novih poslovnih modela,
  • međunarodno umrežavanje kulturnih radnika u Evropi i izvan nje,
  • jačanje kapaciteta evropskih kulturnih organizacija i međunarodno umrežavanje kako bi se olakšao pristup mogućnostima koje nudi Program.

2. Podsticaj međunarodne mobilnosti umjetnika i kulturnih radnika te cirkulacija evropskih umjetničkih i kulturnih djela:

  • međunarodne turneje, izložbe, predstave, festivali, razmjene i sl.,
  • cirkulacija evropske književnosti s ciljem dosezanje šire dostupnosti, 
  • razvoj publike kao sredstva za buđenje interesa za evropska kulturna / kreativna djela i kulturnu baštinu te poboljšanje pristupa.

Učestvovanje u potprogramu Kultura moguće je ostvariti kroz sljedeće pozive:

Rokove za prijavu možete pronaći u okviru pojedinačnih poziva. Projekti se prijavljuju i elektronskim i poštanskim putem i to direktno Evropskoj komisiji odnosno Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu.
 

Napomena

Svaka organizacija koja namjerava aplicirati najprije mora da se registruje na Portalu za učesnike, nakon čega će joj biti dodijeljen identifikacioni kod učesnika (Participant Identification Code - PIC). U aplikaciji će biti potrebno navesti PIC. Da biste pristupili Portalu za učesnike, potrebno je da imate svoje ECAS korisničko ime i lozinku, a ukoliko ga nemate, otvorite ECAS nalog

 

 

POTRAGA ZA PARTNERIMA- Neprofitna organizacija "Collage CONNECT PEOPLE - Greece" traži partnere za projekat Kreativne Evrope. Organizacija promovira moto: 'Umjetnost kolaža povezuje ljude', a sjedište je na ostrvu Lesvos.

POTRAGA ZA PARTNERIMA- iz Atine i Epidaurus festivala, najvećeg grčkog kulturnog festivala i jednog od najstarijih festivala izvedbenih umjetnosti u Europi (1955).

POTRAGA ZA PARTNERIMA- Fundación Ibercaja, poznata španska fondacija koja posjeduje i upravlja (između ostalih projekata) Muzej Goya Ibercaja Collection - Muzej Camón Aznar u Zaragozi.

POTRAGA ZA PARTNERIMA- ReConvert, duo za udaraljke i elektroniku (Roberto Maqueda (ES) / Lorenzo Colombo (IT)) sa sjedištem u Španiji, želi raditi s drugim stvaraocima / platformama kroz projekat koji pr

POTRAGA ZA PARTNERIMA- poznata irska umjetnička organizacija pod nazivom Upstate Theatre koja je posvećena društveno angažiranim umjetničkim programima sa participativnim, kolaborativnim etosom traži partnere za projekat.

POTRAGA ZA PARTNERIMA- Armenski centar za savremenu eksperimentalnu umjetnost traži partnere za projekat u oblasti elektronske muzike.

POTRAGA ZA PARTNERIMA- Platforma Velvet Carneval iz Češke Republike traži partnere za svoj budući projekat.

Predstavljamo publikaciju pod nazivom “Uspon kolaborativnih ekonomija- Od coworking prostora do multifactory modela” čiji su autori Lorenza Salati i Giulio Focardi iz organizacije R84 iz Mantove u Italiji.

Otvoren je javni poziv za podnošenje projekata u okviru Evropskih projekata saradnje programa Kreativna Evropa. U okviru ovog poziva možete konkurisati u dvije kategorije: