O nama

logo

Desk Kreativna Evropa Bosna i Hercegovina je koordinacijsko tijelo za Program Creative Europe formirano sredinom 2015. godine. Sačinjavaju ga dvije organizacije: AKCIJA iz Sarajeva (zadužena za potprogram KULTURA) i Vizart iz Banjaluke (zadužen za potprogram MEDIA). 

Osnovna zadaća Deska Kreativna Evropa BiH jeste promocija Programa Creative Europe unutar kulturnog i audiovizuelnog sektora u BiH, pomoć i konsultacije prilikom apliciranja na pozive unutar programa, te povezivanje s partnerima izvan BiH.

Kontakt:

Aida Kalender, voditeljica Deska Kreativna Evropa BiH (potprogram KULTURA)

Email: aida.kalender [at] kreativnaevropa.ba 

Zoran Galić, voditelj MEDIA Deska Kreativna Evropa BiH

Email: zoran.galic [at] kreativnaevropa.ba