Media: Događaj

IDFA Bertha fond je objavila poziv za prijave projekata za IBF Europe - međunarodnu šemu finansiranja koprodukcije koja podstiče evropske producente da sudjeluju kao koproducenti u visokokvalitetnim dokumentarnim projektim

Poziv za producente dokumentarnih filmova!

Poziv za autore dokumentarnih filmova koji dolaze s Balkana ili rade na temi vezanoj za Balkan i žele sarađivati s regijom!

Rok za prijavu učešća u programu usavršavanja

Objavljen je poziv za prijavu učešća u COOMING SOON, pitching sesiji u okviru digitalnog izdanja e-Meeting Point – Vilnius (eMPV) 2021.

Obja

Otvorene su prijave za prestižni program obuke i razvoja liderskih

CIRCLE Women Doc Accelerator je program obuke za žene režisere i producentice sa  dokumentarnim projektima u fazi produkcije sa međunarodnim potencijalom i koje traže podršku za razvoj svojih filmova i usavršavanje profesionalnih vještina.

APD je koprodukcijski i finansijski sajam u oblasti animacije, koji spaja koproducente, finansijere i distribucijske partnere kroz jedan-na- jedan diskusije , okrugle stolove i studije slučaja. Ovogodišnji sajam će se odvijati online ili u hibridnom obliku.

Novi rok za prijavu 7. februar 2021.god!

MIDPOINT TV Launch 2021 je rezidencijalni program obuke posvećen razvoju TV serija od koncepta do tržišta, a koje prvenstveno dolaze iz centralnog i istočnog dijela Evrope.