KULTURA

Kreativna Evropa  je program  Evropske komisije za podršku i sufinansiranja projekata iz oblasti kulture i audiovizuelnog sektora. Program Kreativna Evropa je nastavak prethodnih programa Kultura 2007-2013  i Media 2007 koji su sada kao potprogrami Kultura i MEDIA objedinjeni u jedan program.

Kreativna Evropa je okvirni program Evropske unije za razdoblje od 2014. do 2020. godine i započeo je 1. januara 2014. Sa svojim fleksibilnim interdisciplinarnim pristupom, Program je usmjeren na potrebe kulturnih radnika iznesene u širem procesu javnih konsultacija. Za razdoblje 2014–2020 ukupni budžet Kreativne Evrope iznosi 1.46 milijardi eura što je 9% više sredstava od prethodnog programa. 

Potprogram Kultura nastavak je uspješnog EU Programa Kultura 2007-2013. U Potprogramu mogu učestvovati sve javne ili privatne organizacije koje djeluju u sektoru kulture, registrovane kao pravna lica najmanje dvije godine sa sjedištem u Bosni i Hercegovini.  

Osnovni ciljevi potprograma Kultura su:

1. Jačanje kapaciteta evropskih kulturnih sektora za međunarodno djelovanje:

  • uspostavljanje vještina, kompetencija i znanja za pristup digitalnim tehnologijama i upotreba inovativnih pristupa za razvoj publike te novih poslovnih modela,
  • međunarodno umrežavanje kulturnih radnika u Evropi i izvan nje,
  • jačanje kapaciteta evropskih kulturnih organizacija i međunarodno umrežavanje kako bi se olakšao pristup mogućnostima koje nudi Program.

2. Podsticaj međunarodne mobilnosti umjetnika i kulturnih radnika te cirkulacija evropskih umjetničkih i kulturnih djela:

  • međunarodne turneje, izložbe, predstave, festivali, razmjene i sl.,
  • cirkulacija evropske književnosti s ciljem dosezanje šire dostupnosti, 
  • razvoj publike kao sredstva za buđenje interesa za evropska kulturna / kreativna djela i kulturnu baštinu te poboljšanje pristupa.

Učestvovanje u potprogramu Kultura moguće je ostvariti kroz sljedeće pozive:

Rokove za prijavu možete pronaći u okviru pojedinačnih poziva. Projekti se prijavljuju i elektronskim i poštanskim putem i to direktno Evropskoj komisiji odnosno Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu.
 

Napomena

Svaka organizacija koja namjerava aplicirati najprije mora da se registruje na Portalu za učesnike, nakon čega će joj biti dodijeljen identifikacioni kod učesnika (Participant Identification Code - PIC). U aplikaciji će biti potrebno navesti PIC. Da biste pristupili Portalu za učesnike, potrebno je da imate svoje ECAS korisničko ime i lozinku, a ukoliko ga nemate, otvorite ECAS nalog

 

 

Internacionalni Burch univerzitet (IBU) trenutno realizuje veliki projekat kulturne saradnje projekat podržan od strane Kreativne Evrope, pod nazivom "B-AIR" koji se bavi zvukom. Zajedno sa deset partnera iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Finske, Francuske i Grčke, čine konzorcij ovog projekta.

Desk Kreativna Evropa za BiH okupio je

Kulturni centar iz Trebinja je kao lider projekta dobio grant od programa Kreativna Evropa u sklopu konkursa za Zapadni Balkan.

Predstavnici Deska Kreativna Evropa BiH, Aida Kalender i Zoran Galić, te voditelj Deska Kreativna Evropa S

Predstavnici Deska Kreativna Evropa BiH i voditelj Deska Kreativna Evropa Srbija susreli su se sa dobitnicima grantova iz fonda Kreativna Evropa iz Mostara, te organizacijama koje tek pripremaju aplikacije za ovaj fond.

21. augusta 2020. predstavnici Deska Kreativna Evropa za BiH, Aida Kalender i Zoran Galić, zajedno sa voditeljem Deska Kreativna Evropa Srbija, Dimitrijem Tadićem, sastali su se sa Mirkom Ćurićem, gradonačelnikom Trebinja.

20. augusta 2020. predstavnici Deska Kreativna Evropa za BiH, Aida Kalender i Zoran Galić, zajedno sa voditeljem Deska Kreativna Evropa Srbija, Dimitrijem Tadićem, sastali su se u Gradskoj upravi grada Mostara sa šeficom službe za kulturu Ingom Dragoje-Mikulić sa saradnicima.

U srijedu, 19. avgusta održan je dogadjaj na kojem su predstavljeni najuspješniji projekti iz Bosne i Hercegovine u sklopu programa Kreativna Evropa, tokom ciklusa 2014-2020.

18. augusta 2020. predstavnici Deska Kreativna Evropa za BiH, Aida Kalender i Zoran Galić, zajedno sa voditeljem Deska Kreativna Evropa Srbija, Dimitrijem Tadićem, sastali su se sa Srđanom Mićanovićem Ministrom za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona.