KULTURA

Kreativna Evropa  je program  Evropske komisije za podršku i sufinansiranja projekata iz oblasti kulture i audiovizuelnog sektora. Program Kreativna Evropa je nastavak prethodnih programa Kultura 2007-2013  i Media 2007 koji su sada kao potprogrami Kultura i MEDIA objedinjeni u jedan program.

Kreativna Evropa je okvirni program Evropske unije za razdoblje od 2014. do 2020. godine i započeo je 1. januara 2014. Sa svojim fleksibilnim interdisciplinarnim pristupom, Program je usmjeren na potrebe kulturnih radnika iznesene u širem procesu javnih konsultacija. Za razdoblje 2014–2020 ukupni budžet Kreativne Evrope iznosi 1.46 milijardi eura što je 9% više sredstava od prethodnog programa. 

Potprogram Kultura nastavak je uspješnog EU Programa Kultura 2007-2013. U Potprogramu mogu učestvovati sve javne ili privatne organizacije koje djeluju u sektoru kulture, registrovane kao pravna lica najmanje dvije godine sa sjedištem u Bosni i Hercegovini.  

Osnovni ciljevi potprograma Kultura su:

1. Jačanje kapaciteta evropskih kulturnih sektora za međunarodno djelovanje:

  • uspostavljanje vještina, kompetencija i znanja za pristup digitalnim tehnologijama i upotreba inovativnih pristupa za razvoj publike te novih poslovnih modela,
  • međunarodno umrežavanje kulturnih radnika u Evropi i izvan nje,
  • jačanje kapaciteta evropskih kulturnih organizacija i međunarodno umrežavanje kako bi se olakšao pristup mogućnostima koje nudi Program.

2. Podsticaj međunarodne mobilnosti umjetnika i kulturnih radnika te cirkulacija evropskih umjetničkih i kulturnih djela:

  • međunarodne turneje, izložbe, predstave, festivali, razmjene i sl.,
  • cirkulacija evropske književnosti s ciljem dosezanje šire dostupnosti, 
  • razvoj publike kao sredstva za buđenje interesa za evropska kulturna / kreativna djela i kulturnu baštinu te poboljšanje pristupa.

Učestvovanje u potprogramu Kultura moguće je ostvariti kroz sljedeće pozive:

Rokove za prijavu možete pronaći u okviru pojedinačnih poziva. Projekti se prijavljuju i elektronskim i poštanskim putem i to direktno Evropskoj komisiji odnosno Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu.
 

Napomena

Svaka organizacija koja namjerava aplicirati najprije mora da se registruje na Portalu za učesnike, nakon čega će joj biti dodijeljen identifikacioni kod učesnika (Participant Identification Code - PIC). U aplikaciji će biti potrebno navesti PIC. Da biste pristupili Portalu za učesnike, potrebno je da imate svoje ECAS korisničko ime i lozinku, a ukoliko ga nemate, otvorite ECAS nalog

 

 

Organizacija iz Grcke trazi partnere za predstojeci konkurs Kreativne Evrope namijenjen Zapadnom Balkanu.

POTRAGA ZA PARTNERIMA- THEAMA – Theater for Disabled People, Grčka

Kontakt: theaterndisability@yahoo.com; Maria Dragataki projekt manager
mdragatakis@gmail.com

POTRAGA ZA PARTNERIMA- Muzeji i galerije Podgorice traže partnera za projekat Kreativen Evrope. Muzeji i galerije Podgorice su javna kulturna ustanova u glavnom gradu Crne Gore. Djeluju na polju vizualne umjetnosti i kulturne baštine.

POTRAGA ZA PARTNERIMA- Opština Budva traži partnere za projekat Kreativne Evrope.

POTRAGA ZA PARTNERIMA- iz gruzijske neprofitne „Platforme za promjene“ osnovane 2012. godine stiže poziv partnerima za rad na projektu Kreativne Evrope. U Tbilisiju organiziraju Festival suvremenog plesa i eksperimentalne umjetnosti.

POTRAGA ZA PARTNERIMA- neprofitna kazališna trupa PER- THEATER- FORMANCE, koja se smatra jednom od najvažnijih i najuticajnijih dizajniranih kazališnih grupa u Grčkoj, traži lead partnere za projekat Kreativne Evrope.

POTRAGA ZA PARTNERIMA- Urban Foundation sa sjedištem u Jerevanu, Armenija traži partnere na projektu pod radnim nazivom: Bajke o sjeveru i jugu: Stvaranje partnerstva između H.C. Muzej Andersena u Odense, Danska i muzeja H. Tumanyan u Jerevanu, Armenija.

POTRAGA ZA PARTNERIMA- neprofitna organizacija “Theatriki Sympaignia" čija je misija organizacija, produkcija i igranje kazališnih predstava u Grčkoj i inozemstvu, sudjelovanje i organizacija kazališnih, umjetničkih i kulturnih događanja (radionice, predavanja, seminari, itd.

POTRAGA ZA PARTNERIMA- Međunarodni orguljaški festival ANO iz Grčke, za projekt sa (trenutnim) naslovom OR.F.EU.S. (Orguljaški festivali u evropskim morima), traži partnere.
„ANO“ Međunarodni festival orgulja je relativno nov kulturni događaj organiziran prvi put u 2017. godini.

POTRAGA ZA PARTNERIMA- Bijenale zapadnog Balkana (BoWB) je inicijativa Laboratorije za istoriju umjetnosti u Školi likovnih umjetnosti na Univerzitetu u Ioannini.