KULTURA

Kreativna Evropa  je program  Evropske komisije za podršku i sufinansiranja projekata iz oblasti kulture i audiovizuelnog sektora. Program Kreativna Evropa je nastavak prethodnih programa Kultura 2007-2013  i Media 2007 koji su sada kao potprogrami Kultura i MEDIA objedinjeni u jedan program.

Kreativna Evropa je okvirni program Evropske unije za razdoblje od 2014. do 2020. godine i započeo je 1. januara 2014. Sa svojim fleksibilnim interdisciplinarnim pristupom, Program je usmjeren na potrebe kulturnih radnika iznesene u širem procesu javnih konsultacija. Za razdoblje 2014–2020 ukupni budžet Kreativne Evrope iznosi 1.46 milijardi eura što je 9% više sredstava od prethodnog programa. 

Potprogram Kultura nastavak je uspješnog EU Programa Kultura 2007-2013. U Potprogramu mogu učestvovati sve javne ili privatne organizacije koje djeluju u sektoru kulture, registrovane kao pravna lica najmanje dvije godine sa sjedištem u Bosni i Hercegovini.  

Osnovni ciljevi potprograma Kultura su:

1. Jačanje kapaciteta evropskih kulturnih sektora za međunarodno djelovanje:

  • uspostavljanje vještina, kompetencija i znanja za pristup digitalnim tehnologijama i upotreba inovativnih pristupa za razvoj publike te novih poslovnih modela,
  • međunarodno umrežavanje kulturnih radnika u Evropi i izvan nje,
  • jačanje kapaciteta evropskih kulturnih organizacija i međunarodno umrežavanje kako bi se olakšao pristup mogućnostima koje nudi Program.

2. Podsticaj međunarodne mobilnosti umjetnika i kulturnih radnika te cirkulacija evropskih umjetničkih i kulturnih djela:

  • međunarodne turneje, izložbe, predstave, festivali, razmjene i sl.,
  • cirkulacija evropske književnosti s ciljem dosezanje šire dostupnosti, 
  • razvoj publike kao sredstva za buđenje interesa za evropska kulturna / kreativna djela i kulturnu baštinu te poboljšanje pristupa.

Učestvovanje u potprogramu Kultura moguće je ostvariti kroz sljedeće pozive:

Rokove za prijavu možete pronaći u okviru pojedinačnih poziva. Projekti se prijavljuju i elektronskim i poštanskim putem i to direktno Evropskoj komisiji odnosno Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu.
 

Napomena

Svaka organizacija koja namjerava aplicirati najprije mora da se registruje na Portalu za učesnike, nakon čega će joj biti dodijeljen identifikacioni kod učesnika (Participant Identification Code - PIC). U aplikaciji će biti potrebno navesti PIC. Da biste pristupili Portalu za učesnike, potrebno je da imate svoje ECAS korisničko ime i lozinku, a ukoliko ga nemate, otvorite ECAS nalog

 

 

U okviru potprograma Kultura programa Kreativna Evropa Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Evropske komisije objavila je konkursni poziv Podrška za projekte književnih prijevoda u kategoriji dvogodišnjih projekata.

    Ovaj Poziv ima za cilj:

Objavljen je poziv za projekte kulturne saradnje za 2020. godinu. Glavni cilj ovog poziva je:

Javna ustanova Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske je partner na projektu pod nazivom „ReCulture - Rebrendiranje ustanova kulture zapadnog Balkana”

Naziv projekta: G-BOOK 2: Evropski tinejdžeri kao čitatelji i stvaraoci u rodno pozitivnim narativima

Koordinator projekta: ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA (IT)

Naziv projekta: „Od jedne pandemije do druge: 100 godina evropske književnosti u 10 knjiga“

Greek Center of Art and Culture traži partnere za predstojeći poziv za projekte kulturne saradnje Kreativne Evrope.

Omladinski kulturni centar Abrašević iz Mostara dobio je grant od programa Kreativna Evropa u sklopu konkursa za Zapadni Balkan.

Kooperativa – Regional Platform for Culture was registered in August 2012 in Zagreb, as non-governmental, non-party and non-profit association of legal entities.

Creative Europe Stories (CE Stories) su priče o uspješnim kulturnim organizacijama i ustanovama  iz Bosne i Hercegovine koje su dobile sredstva iz programa Kreativna Evropa u ciklusu 2014-2020.