MEDIA

Kreativna Evropa  je program  Evropske komisije za podršku i sufinansiranja projekata iz oblasti kulture i audiovizuelnog sektora. Program Kreativna Evropa je nastavak prethodnih programa Kultura 2007-2013  i Media 2007 koji su sada kao potprogrami Kultura i MEDIA objedinjeni u jedan program.

Kreativna Evropa je okvirni program Evropske unije za razdoblje od 2014. do 2020. godine i započeo je 1. januara 2014. Sa svojim fleksibilnim interdisciplinarnim pristupom, Program je usmjeren na potrebe kulturnih radnika iznesene u širem procesu javnih konsultacija. Za razdoblje 2014–2020 ukupni budžet Kreativne Evrope iznosi 1.46 milijardi eura što je 9% više sredstava od prethodnog programa. 

Potprogram MEDIA nastavak je uspješnog Programa MEDIA 2007. 

Osnovni ciljevi potprograma MEDIA su: 

1. Jačanje kapaciteta audiovizuelnog sektora: 

  • korisnicima prenijeti znanje, vještine i iskustva koja omogućavaju prilagođavanje promjenama na tržištu i digitalnim tehnologijama te upotrebu novih pristupa za razvoj publike i poslovne modele (razvoj projekata s potencijalom za međunarodnu cirkulaciju, pristup tržištima, jačanje međunarodnih koprodukcija, uključujući i televiziju).

2. Podsticaj međunarodne cirkulacije:

  • podrška distribuciji evropskih filmova u kinima i na inovativnim platformama, upotreba web marketinških alata, privlačenje i edukacija publike (promocija, filmski odgoj i edukacija, festivali), podrška prodajnim agentima.

Učestvovanje u potprogramu MEDIA moguće je ostvariti kroz sljedeće pozive: 

Rokove za prijavu možete pronaći u okviru pojedinačnih poziva. Projekti se prijavljuju i elektronskim i poštanskim putem i to direktno Evropskoj komisiji odnosno Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu.
 

Napomena

Svaka organizacija koja namjerava aplicirati najprije mora da se registruje na Portalu za učesnike, nakon čega će joj biti dodijeljen identifikacioni kod učesnika (Participant Identification Code - PIC). U aplikaciji će biti potrebno navesti PIC. Da biste pristupili Portalu za učesnike, potrebno je da imate svoje ECAS korisničko ime i lozinku, a ukoliko ga nemate, otvorite ECAS nalog

 

Distributeri iz BiH su obezbijedili finansijsku podršku iz fonda Kreativna Evropau iznosu od 25.770 EUR za 4 projekta u okviru poziva "Podrška distribuciji evropskih nenacionalnih filmova"!

Dok čekamo da se otvore bioskopi, Kreativna Evropa radi na tome da imamo što veći izbor evropskih filmova na velikom platnu.

IDFA Bertha fond je objavila poziv za prijave projekata za IBF Europe - međunarodnu šemu finansiranja koprodukcije koja podstiče evropske producente da sudjeluju kao koproducenti u visokokvalitetnim dokumentarnim projektim

Poziv za producente dokumentarnih filmova!

Poziv za autore dokumentarnih filmova koji dolaze s Balkana ili rade na temi vezanoj za Balkan i žele sarađivati s regijom!

Rok za prijavu učešća u programu usavršavanja

Objavljen je poziv za prijavu učešća u COOMING SOON, pitching sesiji u okviru digitalnog izdanja e-Meeting Point – Vilnius (eMPV) 2021.

Obja

Otvorene su prijave za prestižni program obuke i razvoja liderskih

CIRCLE Women Doc Accelerator je program obuke za žene režisere i producentice sa  dokumentarnim projektima u fazi produkcije sa međunarodnim potencijalom i koje traže podršku za razvoj svojih filmova i usavršavanje profesionalnih vještina.

APD je koprodukcijski i finansijski sajam u oblasti animacije, koji spaja koproducente, finansijere i distribucijske partnere kroz jedan-na- jedan diskusije , okrugle stolove i studije slučaja. Ovogodišnji sajam će se odvijati online ili u hibridnom obliku.