KULTURA

Kreativna Evropa  je program  Evropske komisije za podršku i sufinansiranja projekata iz oblasti kulture i audiovizuelnog sektora. Program Kreativna Evropa je nastavak prethodnih programa Kultura 2007-2013  i Media 2007 koji su sada kao potprogrami Kultura i MEDIA objedinjeni u jedan program.

Kreativna Evropa je okvirni program Evropske unije za razdoblje od 2014. do 2020. godine i započeo je 1. januara 2014. Sa svojim fleksibilnim interdisciplinarnim pristupom, Program je usmjeren na potrebe kulturnih radnika iznesene u širem procesu javnih konsultacija. Za razdoblje 2014–2020 ukupni budžet Kreativne Evrope iznosi 1.46 milijardi eura što je 9% više sredstava od prethodnog programa. 

Potprogram Kultura nastavak je uspješnog EU Programa Kultura 2007-2013. U Potprogramu mogu učestvovati sve javne ili privatne organizacije koje djeluju u sektoru kulture, registrovane kao pravna lica najmanje dvije godine sa sjedištem u Bosni i Hercegovini.  

Osnovni ciljevi potprograma Kultura su:

1. Jačanje kapaciteta evropskih kulturnih sektora za međunarodno djelovanje:

  • uspostavljanje vještina, kompetencija i znanja za pristup digitalnim tehnologijama i upotreba inovativnih pristupa za razvoj publike te novih poslovnih modela,
  • međunarodno umrežavanje kulturnih radnika u Evropi i izvan nje,
  • jačanje kapaciteta evropskih kulturnih organizacija i međunarodno umrežavanje kako bi se olakšao pristup mogućnostima koje nudi Program.

2. Podsticaj međunarodne mobilnosti umjetnika i kulturnih radnika te cirkulacija evropskih umjetničkih i kulturnih djela:

  • međunarodne turneje, izložbe, predstave, festivali, razmjene i sl.,
  • cirkulacija evropske književnosti s ciljem dosezanje šire dostupnosti, 
  • razvoj publike kao sredstva za buđenje interesa za evropska kulturna / kreativna djela i kulturnu baštinu te poboljšanje pristupa.

Učestvovanje u potprogramu Kultura moguće je ostvariti kroz sljedeće pozive:

Rokove za prijavu možete pronaći u okviru pojedinačnih poziva. Projekti se prijavljuju i elektronskim i poštanskim putem i to direktno Evropskoj komisiji odnosno Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu.
 

Napomena

Svaka organizacija koja namjerava aplicirati najprije mora da se registruje na Portalu za učesnike, nakon čega će joj biti dodijeljen identifikacioni kod učesnika (Participant Identification Code - PIC). U aplikaciji će biti potrebno navesti PIC. Da biste pristupili Portalu za učesnike, potrebno je da imate svoje ECAS korisničko ime i lozinku, a ukoliko ga nemate, otvorite ECAS nalog

 

 

Predstavnici Deska Kreativna Evropa za BiH, Aida Kalender i Zoran Galić, zajedno sa voditeljem Deska Kreativna Evropa Srbija, Dimitrijem Tadićem, sastali su se sa radonačelnikom Tuzle Jasminom Imamovićem i njegovim saradnicima.

Desk Kreativna Evropa BiH je krajem jula posjetio Franjevački muzej i galeriju Gorica u Livnu. U razgovoru između Dražene Džeko, ravnateljice Muzeja i Aide Kalender, voditeljice Deska Kreativna Evropa za BiH naglašeno je da se mogućnosti fonda Kreativna Evropa ne koriste dovoljno u Livnu i Hercegbosanskoj županiji.

Desk Kreativna Evropa BiH je krajem jula posjetio Livno. Tamo se voditeljica Deska Aida Kalender susrela sa ministrom u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije Petrom Galićem.

Tim Deska Kreativna Evropa BiH posjetio je 27. i 28. jula Jajce i razgovarao sa predstavnicima kulturnog sektora tog grada.

U doba kada tehnologija napreduje toliko brzo da čovjek jedva uspijeva da je isprati, malo je mladih ljudi koji žele da svoje vrijeme po

Poetsko-muzički sastav iz Banjaluke “Džez poezi kabare” jedinstven je projekat u regionu, a pažnju publike i interesovanje dobija gdje god se pojavi.

U vremenu kada javnih sredstva u k

"Società Beethoven ACAM" (Associatione Culturale Amici della Musica) traži partnera za konkurs Kreativne Evrope za Zapadni Balkan.

Srpsko – jevrejsko pevačko društvo iz Beograda traži partnera iz BiH za aktuelni konkurs za Zapad