KULTURA

Kreativna Evropa  je program  Evropske komisije za podršku i sufinansiranja projekata iz oblasti kulture i audiovizuelnog sektora. Program Kreativna Evropa je nastavak prethodnih programa Kultura 2007-2013  i Media 2007 koji su sada kao potprogrami Kultura i MEDIA objedinjeni u jedan program.

Kreativna Evropa je okvirni program Evropske unije za razdoblje od 2014. do 2020. godine i započeo je 1. januara 2014. Sa svojim fleksibilnim interdisciplinarnim pristupom, Program je usmjeren na potrebe kulturnih radnika iznesene u širem procesu javnih konsultacija. Za razdoblje 2014–2020 ukupni budžet Kreativne Evrope iznosi 1.46 milijardi eura što je 9% više sredstava od prethodnog programa. 

Potprogram Kultura nastavak je uspješnog EU Programa Kultura 2007-2013. U Potprogramu mogu učestvovati sve javne ili privatne organizacije koje djeluju u sektoru kulture, registrovane kao pravna lica najmanje dvije godine sa sjedištem u Bosni i Hercegovini.  

Osnovni ciljevi potprograma Kultura su:

1. Jačanje kapaciteta evropskih kulturnih sektora za međunarodno djelovanje:

  • uspostavljanje vještina, kompetencija i znanja za pristup digitalnim tehnologijama i upotreba inovativnih pristupa za razvoj publike te novih poslovnih modela,
  • međunarodno umrežavanje kulturnih radnika u Evropi i izvan nje,
  • jačanje kapaciteta evropskih kulturnih organizacija i međunarodno umrežavanje kako bi se olakšao pristup mogućnostima koje nudi Program.

2. Podsticaj međunarodne mobilnosti umjetnika i kulturnih radnika te cirkulacija evropskih umjetničkih i kulturnih djela:

  • međunarodne turneje, izložbe, predstave, festivali, razmjene i sl.,
  • cirkulacija evropske književnosti s ciljem dosezanje šire dostupnosti, 
  • razvoj publike kao sredstva za buđenje interesa za evropska kulturna / kreativna djela i kulturnu baštinu te poboljšanje pristupa.

Učestvovanje u potprogramu Kultura moguće je ostvariti kroz sljedeće pozive:

Rokove za prijavu možete pronaći u okviru pojedinačnih poziva. Projekti se prijavljuju i elektronskim i poštanskim putem i to direktno Evropskoj komisiji odnosno Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu.
 

Napomena

Svaka organizacija koja namjerava aplicirati najprije mora da se registruje na Portalu za učesnike, nakon čega će joj biti dodijeljen identifikacioni kod učesnika (Participant Identification Code - PIC). U aplikaciji će biti potrebno navesti PIC. Da biste pristupili Portalu za učesnike, potrebno je da imate svoje ECAS korisničko ime i lozinku, a ukoliko ga nemate, otvorite ECAS nalog

 

 

Desk Kreativna Evropa Bosna i Hercegovina organizuje praktičnu obuku za pripremu aplikacija za konkurs za projekte kulturne saradnje za 2020. godinu, trenutno otvorenog u sklopu programa Kreativna Evropa. Rok za prijavu projekata je 27.11.2019. godine u 17 sati.

POTRAGA ZA PARTNERIMA- Portugalska opština Lousada traži partnere za projekat Kreativne Evrope. Oni su bili partneri u dva prethodna projekta manjeg obima i sada su spremni da budu lider konzorcija.

POTRAGA ZA PARTNERIMA- Osnovan 1922. godine, Etnografski muzej Transilvanije prvi je etnografski muzej u Rumuniji. Željeli bi biti partneri u projektima na polju baštine, promocije, obrazovanja, mobilnosti, medija, virtualne i proširene stvarnosti, novih tehnologija i istraživanja.

POTRAGA ZA PARTNERIMA- Zis Art Center traži evropske partnere na projektu razvoja kazališta i instalacija na otvorenom u ruralnim regijama. Njihov je cilj podržati kazališta i glumce izvan prijestolnica, iznijeti kazališnu umjetnost iz 4 zida zgrada, te reciklirati otpad u kazališne ukrase.

POTRAGA ZA PARTNERIMA- Savez povijesnih gradova Slovenije koordinator je tekućeg projekta koji je podržan u okviru posebnog poziva Kreativne Evrope za projekte suradnje vezan za EYCH2018. REFRESH - Mladi umjetnici osvježavaju baštinu.

POTRAGA ZA PARTNERIMA- iz nevladine organizacije Foundation9. Podržavaju inovativne programe kulture i obrazovanja za nove generacije kako bi se mladima olakšao pristup dobro utemeljenom sistemu vrijednosti, ohrabrili inicijative koje (ponovno) poboljšavaju, (ponovo) grade, pokreću rasprave i generiraju ideje.

POTRAGA ZA PARTNERIMA- sa kiparskog tehnološkog univerziteta. Zainteresovani su da sarađuju uglavnom s partnerima iz zemalja sa visokim stopama prihvatanja izbeglica, jer žele da prouče kako djeca izražavaju svoja iskustva kao izbjeglice kroz umjetnost.

KONTAKT:

POTRAGA ZA PARTNERIMA - "PLATFORMA - URBANA KULTURA CO. / ANIMASYROS" traži partnere za projekte saradnje programa Kreativna Evropa. Međunarodnim festivalom animacija Animasyros, koji se od 2008.

POTRAGA ZA PARTNERIMA- Conservatório - Escola das Artes Engo Luiz Peter Clode (CEPAM) traži partnere za projekat ICOM - uključenje djece u orkestralnu muziku. Očuvanje europskog kulturnog i lokalnog naslijeđa kroz edukaciju u orkestralnoj muzici.

Pozivamo vas na javnu tribinu pod nazivom «Ko će biti Evropska prijestonica kulture u 2024. godini?» koja će se održati u srijedu 25.