MEDIA

Kreativna Evropa  je program  Evropske komisije za podršku i sufinansiranja projekata iz oblasti kulture i audiovizuelnog sektora. Program Kreativna Evropa je nastavak prethodnih programa Kultura 2007-2013  i Media 2007 koji su sada kao potprogrami Kultura i MEDIA objedinjeni u jedan program.

Kreativna Evropa je okvirni program Evropske unije za razdoblje od 2014. do 2020. godine i započeo je 1. januara 2014. Sa svojim fleksibilnim interdisciplinarnim pristupom, Program je usmjeren na potrebe kulturnih radnika iznesene u širem procesu javnih konsultacija. Za razdoblje 2014–2020 ukupni budžet Kreativne Evrope iznosi 1.46 milijardi eura što je 9% više sredstava od prethodnog programa. 

Potprogram MEDIA nastavak je uspješnog Programa MEDIA 2007. 

Osnovni ciljevi potprograma MEDIA su: 

1. Jačanje kapaciteta audiovizuelnog sektora: 

  • korisnicima prenijeti znanje, vještine i iskustva koja omogućavaju prilagođavanje promjenama na tržištu i digitalnim tehnologijama te upotrebu novih pristupa za razvoj publike i poslovne modele (razvoj projekata s potencijalom za međunarodnu cirkulaciju, pristup tržištima, jačanje međunarodnih koprodukcija, uključujući i televiziju).

2. Podsticaj međunarodne cirkulacije:

  • podrška distribuciji evropskih filmova u kinima i na inovativnim platformama, upotreba web marketinških alata, privlačenje i edukacija publike (promocija, filmski odgoj i edukacija, festivali), podrška prodajnim agentima.

Učestvovanje u potprogramu MEDIA moguće je ostvariti kroz sljedeće pozive: 

Rokove za prijavu možete pronaći u okviru pojedinačnih poziva. Projekti se prijavljuju i elektronskim i poštanskim putem i to direktno Evropskoj komisiji odnosno Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu.
 

Napomena

Svaka organizacija koja namjerava aplicirati najprije mora da se registruje na Portalu za učesnike, nakon čega će joj biti dodijeljen identifikacioni kod učesnika (Participant Identification Code - PIC). U aplikaciji će biti potrebno navesti PIC. Da biste pristupili Portalu za učesnike, potrebno je da imate svoje ECAS korisničko ime i lozinku, a ukoliko ga nemate, otvorite ECAS nalog

 

Script Pool Tallinn, internacionalni takmičarski i razvojni program za scenarije igranih filmova i TV serija u sklopu programa filmskog festivala Tallinn Black Nights, poziva timove scenarista+producent da se prijave i steknu podršku u doradi svojih scenarija i povećaju produkcijski i distribucijski potencijal svojih projekat

U toku je poziv za prijave na Annecy Festival Residency 2021., rezidencijalnu radionicu usavršavanja grafičkog razvoja projekata dugometražnih animiranih filmova u organizaciji  Međunarodnog festivala animiranog filma u Annecyju.

Berlinale Talents, najveća i najvažnija platforma za umrežavanje mladih filmadžija u Evropi, otvorila je poziv za profesionalce iz područja filma i TV serija koji iza sebe imaju bar dva kratkometražna filma, dugometražni film ili TV seriju visoke kvalitete.

Međunarodni festival dokumentarnog filma CPH:DOX poziva sve zainteresovane da prijave svoje filmove za sudjelovanje u sklopu festivalskog programa. Prihvatljivi su filmovi u različitim oblicima: serijali, VR i AR iskustvo i drugi audiovizuelni oblici.

Poziv za mlade talente evropskih škola animacije: u toku su prijave za šesto izdanje CARTOON Springboard-a, pitching događaj koji će se održati u Valensiji (Španija) od 27. do 29. oktobra 2020.god.

European Women's Audiovisual Network - EWA poziva sve zainteresovane producentice sa relevantnim nacionalnim iskustvom da se prijave za program filmskog mentorstva.

Otvoren je poziv za prijave na Eurodoc 2021 radionicu, namijenjenu profesionalcima iz oblasti dokumentarnog filma (producentima sa dokumentarnim filmom u razvoju, urednicima dokumentarnih TV redakcija, predstavnicima filmskih fondova ili institucija koje finansiraju dokumentarne projekte).

MIDPOINT Writers’ Room 2020 je otvoren za prijave! U pitanju je program namijenjen piscima i kreativnim producentima sa iskustvom u pisanju, koji žele steći vještine i praktično znanje o organizaciji “writers’ room”-a,  potrebno za pisanje serijskih scenarija.

Otvoren je poziv za prijavu na MIDPOINT Feature Launch 2021, jedinstvenu profesionalnu platformu za razvoj scenarija i filmskih projekata koja ima za cilj okupljanje najtalentovanijih filmaša i producenata u usponu naročito iz srednje i istočne Evrope i šireg mediteranskog područja.

Otvoren je poziv za EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs) Producers Workshop 2021, jednogodišnji program obuke namijenjen producentima igranih, dokumentarnih i TV serijskih filmova, koji već rade u filmskoj i TV industriji, kao i profesionalcima iz srodnih grana industrije – festivali, pravo, finansije, prodaja i distribu