MEDIA

Kreativna Evropa  je program  Evropske komisije za podršku i sufinansiranja projekata iz oblasti kulture i audiovizuelnog sektora. Program Kreativna Evropa je nastavak prethodnih programa Kultura 2007-2013  i Media 2007 koji su sada kao potprogrami Kultura i MEDIA objedinjeni u jedan program.

Kreativna Evropa je okvirni program Evropske unije za razdoblje od 2014. do 2020. godine i započeo je 1. januara 2014. Sa svojim fleksibilnim interdisciplinarnim pristupom, Program je usmjeren na potrebe kulturnih radnika iznesene u širem procesu javnih konsultacija. Za razdoblje 2014–2020 ukupni budžet Kreativne Evrope iznosi 1.46 milijardi eura što je 9% više sredstava od prethodnog programa. 

Potprogram MEDIA nastavak je uspješnog Programa MEDIA 2007. 

Osnovni ciljevi potprograma MEDIA su: 

1. Jačanje kapaciteta audiovizuelnog sektora: 

  • korisnicima prenijeti znanje, vještine i iskustva koja omogućavaju prilagođavanje promjenama na tržištu i digitalnim tehnologijama te upotrebu novih pristupa za razvoj publike i poslovne modele (razvoj projekata s potencijalom za međunarodnu cirkulaciju, pristup tržištima, jačanje međunarodnih koprodukcija, uključujući i televiziju).

2. Podsticaj međunarodne cirkulacije:

  • podrška distribuciji evropskih filmova u kinima i na inovativnim platformama, upotreba web marketinških alata, privlačenje i edukacija publike (promocija, filmski odgoj i edukacija, festivali), podrška prodajnim agentima.

Učestvovanje u potprogramu MEDIA moguće je ostvariti kroz sljedeće pozive: 

Rokove za prijavu možete pronaći u okviru pojedinačnih poziva. Projekti se prijavljuju i elektronskim i poštanskim putem i to direktno Evropskoj komisiji odnosno Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu.
 

Napomena

Svaka organizacija koja namjerava aplicirati najprije mora da se registruje na Portalu za učesnike, nakon čega će joj biti dodijeljen identifikacioni kod učesnika (Participant Identification Code - PIC). U aplikaciji će biti potrebno navesti PIC. Da biste pristupili Portalu za učesnike, potrebno je da imate svoje ECAS korisničko ime i lozinku, a ukoliko ga nemate, otvorite ECAS nalog

 

Objavljeni su rezultati poziva Razvoj pojedinačnih projekata EACEA 20/2016 (Support for Content Development of Single Project 2017). Čestitke BiH dobitnicima grantova: Udruženju Novi film i Udruženju Centar za savremenu umjetnost Sarajevo, kojima je odobren grant u ukupnoj vrijednosti od 55 000 evra.

Rezultati poziva Distribucija - selektivna podrška EACEA/19/2016 (Distribution Selective Scheme – Support) su objavljeni i dva izabrana aplikanta su iz BiH: MCF BH i Tropik Zenica d.d.o., sa ukupnim iznosom granta od 27 000 evra.

U nedjelju 22. maja, završen je 69.-i Kanski filmski festival.

U nedjelju 29.5. u sklopu Nexus Fest-a u Sarajevu, biće održano predavanje namijenjeno za game developer-e, na temu "Mogućnosti finansiranja razvoja video igara putem programa Kreativna Evropa". Jednočasovno predavanje počinje u 10 h, a prezentaciju će držati Zoran Galić, šef MEDIA Deska BiH, Desk Kreativna Evropa BiH.

Objavljeni su rezultati za poziv "Support for Access to Markets" (EACEA 15/2015) čiji je rok bio 28.01.2016 godine. Čestitke Udruženju građana OBALA ART CENTAR SARAJEVO, koje je dobilo podršku za projekat “CineLink Industry days”, u iznosu od 130.000 eura.

Objavljeni su rezultati za poziv Distribucija - selektivna podrška (Distribution- Selective Support).
Čestitamo dobitnicima iz BiH: CON FILM D.O.O., MCF BH i TROPIK ZENICA D.D.O.!

 

Objavljeni su rezultati za poziv "Development of Single Projects 2016" (EACEA 18/2015) čiji je rok bio 19. novembra 2015. godine. Čestitamo Udruženju Novi Film, koje je dobilo podršku za razvoj projekta "The Prison Beauty Contest", u iznosu od 25 000 eura.

 

Potprogram: MEDIA
Broj poziva: 21/2017
Rok(ovi) za prijavu: 24.05.2018., 12:00
Datum objavljivanja poziva: 06.09.2017.

 

 

Čemu su namijenjena ova sredstva?