MEDIA

Kreativna Evropa  je program  Evropske komisije za podršku i sufinansiranja projekata iz oblasti kulture i audiovizuelnog sektora. Program Kreativna Evropa je nastavak prethodnih programa Kultura 2007-2013  i Media 2007 koji su sada kao potprogrami Kultura i MEDIA objedinjeni u jedan program.

Kreativna Evropa je okvirni program Evropske unije za razdoblje od 2014. do 2020. godine i započeo je 1. januara 2014. Sa svojim fleksibilnim interdisciplinarnim pristupom, Program je usmjeren na potrebe kulturnih radnika iznesene u širem procesu javnih konsultacija. Za razdoblje 2014–2020 ukupni budžet Kreativne Evrope iznosi 1.46 milijardi eura što je 9% više sredstava od prethodnog programa. 

Potprogram MEDIA nastavak je uspješnog Programa MEDIA 2007. 

Osnovni ciljevi potprograma MEDIA su: 

1. Jačanje kapaciteta audiovizuelnog sektora: 

  • korisnicima prenijeti znanje, vještine i iskustva koja omogućavaju prilagođavanje promjenama na tržištu i digitalnim tehnologijama te upotrebu novih pristupa za razvoj publike i poslovne modele (razvoj projekata s potencijalom za međunarodnu cirkulaciju, pristup tržištima, jačanje međunarodnih koprodukcija, uključujući i televiziju).

2. Podsticaj međunarodne cirkulacije:

  • podrška distribuciji evropskih filmova u kinima i na inovativnim platformama, upotreba web marketinških alata, privlačenje i edukacija publike (promocija, filmski odgoj i edukacija, festivali), podrška prodajnim agentima.

Učestvovanje u potprogramu MEDIA moguće je ostvariti kroz sljedeće pozive: 

Rokove za prijavu možete pronaći u okviru pojedinačnih poziva. Projekti se prijavljuju i elektronskim i poštanskim putem i to direktno Evropskoj komisiji odnosno Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu.
 

Napomena

Svaka organizacija koja namjerava aplicirati najprije mora da se registruje na Portalu za učesnike, nakon čega će joj biti dodijeljen identifikacioni kod učesnika (Participant Identification Code - PIC). U aplikaciji će biti potrebno navesti PIC. Da biste pristupili Portalu za učesnike, potrebno je da imate svoje ECAS korisničko ime i lozinku, a ukoliko ga nemate, otvorite ECAS nalog

 

Novi rok za prijavu 7. februar 2021.god!

MIDPOINT TV Launch 2021 je rezidencijalni program obuke posvećen razvoju TV serija od koncepta do tržišta, a koje prvenstveno dolaze iz centralnog i istočnog dijela Evrope.

Torino

Prijavite se na EAVE  PUENTES, radionicu Evropske i Latinoameričke koprodukcije!

Objavljen poziv za prijavu na MFI SCRIPT 2 FILM WORKSHOPS 2021!

Dok.incubator poziva editore, reditelje i producente dokumentanih filmova u rough-cut fazi razvoja, da se prijave na šestomjesečnu radionicu, koja će im omogućiti profesionalni razvoj kroz individualnu saradnju sa vrhunskim međunarodnim predavačima.

U organizaciji SARAJEVO FILM FESTIVALA i Balkan Documentary Centra, Docu Rough Cut Boutique je program obuke posvećen projektima dokumentarnih filmova u poodmakloj fazi montaže. Program je organizovan u tri radna modula: Budimpešta (mart 2021. - online ili hibridni), Sofija (juni 2021.

Objavljen poziv za prijavu učešća u MIDPOINT TV Launch 2021 – rezidencijalnom programu obuke posvećenom razvoju TV serija, koje prvenstveno dolaze iz centralnog i istočnog dijela Evrope.

Objavljen je poziv za prijavu učešća u FeatureLab 2021, programu obuke namijenjenom timovima producent/režiser/scenarista iz cijelog svijeta, koji rade na razvoju projekta svog prvog ili drugog dugometražnog filma.

Jednogodišnji program obuke namijenjen filmskim profesionalcima iz oblasti animacije, a koji dolaze iz zemalja sa niskom stopom produkcije.

Sunny Side of the Doc pokreće Global Pitch, novu pitching priliku koja će se održati  2. i 3. februara 2021. godine. Dvanaest istraživačkih dokumentarnih projekata i projekata na temu aktuelnih dešavanja imaće pristup dvodnevnim online pitching sesijama i donosiocima odluka najvišeg nivoa.