MEDIA

Kreativna Evropa  je program  Evropske komisije za podršku i sufinansiranja projekata iz oblasti kulture i audiovizuelnog sektora. Program Kreativna Evropa je nastavak prethodnih programa Kultura 2007-2013  i Media 2007 koji su sada kao potprogrami Kultura i MEDIA objedinjeni u jedan program.

Kreativna Evropa je okvirni program Evropske unije za razdoblje od 2014. do 2020. godine i započeo je 1. januara 2014. Sa svojim fleksibilnim interdisciplinarnim pristupom, Program je usmjeren na potrebe kulturnih radnika iznesene u širem procesu javnih konsultacija. Za razdoblje 2014–2020 ukupni budžet Kreativne Evrope iznosi 1.46 milijardi eura što je 9% više sredstava od prethodnog programa. 

Potprogram MEDIA nastavak je uspješnog Programa MEDIA 2007. 

Osnovni ciljevi potprograma MEDIA su: 

1. Jačanje kapaciteta audiovizuelnog sektora: 

  • korisnicima prenijeti znanje, vještine i iskustva koja omogućavaju prilagođavanje promjenama na tržištu i digitalnim tehnologijama te upotrebu novih pristupa za razvoj publike i poslovne modele (razvoj projekata s potencijalom za međunarodnu cirkulaciju, pristup tržištima, jačanje međunarodnih koprodukcija, uključujući i televiziju).

2. Podsticaj međunarodne cirkulacije:

  • podrška distribuciji evropskih filmova u kinima i na inovativnim platformama, upotreba web marketinških alata, privlačenje i edukacija publike (promocija, filmski odgoj i edukacija, festivali), podrška prodajnim agentima.

Učestvovanje u potprogramu MEDIA moguće je ostvariti kroz sljedeće pozive: 

Rokove za prijavu možete pronaći u okviru pojedinačnih poziva. Projekti se prijavljuju i elektronskim i poštanskim putem i to direktno Evropskoj komisiji odnosno Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu.
 

Napomena

Svaka organizacija koja namjerava aplicirati najprije mora da se registruje na Portalu za učesnike, nakon čega će joj biti dodijeljen identifikacioni kod učesnika (Participant Identification Code - PIC). U aplikaciji će biti potrebno navesti PIC. Da biste pristupili Portalu za učesnike, potrebno je da imate svoje ECAS korisničko ime i lozinku, a ukoliko ga nemate, otvorite ECAS nalog

 

Potprogram: MEDIA
Broj poziva: 09/2018
Rok(ovi) za prijavu: 26.04.2018.
Datum objavljivanja poziva: 01.02.2018.

 

 

Čemu su namijenjena ova sredstva?

Potprogram: MEDIA
Broj poziva: 13/2017
Rok(ovi) za prijavu: 05.04.2018.
Datum objavljivanja poziva: decembar 2017.

 

 

Čemu su namijenjena ova sredstva?

Potprogram: MEDIA
Broj poziva: /
Rok(ovi) za prijavu: TBC
Datum objavljivanja poziva: /

 

 

Čemu su namijenjena ova sredstva?

Potprogram: MEDIA
Broj poziva: 17/2017
Rok(ovi) za prijavu: 26.04.2018., 12:00
Datum objavljivanja poziva: 13.09.2017.

 

 

Čemu su namijenjena ova sredstva?

Potprogram: MEDIA
Broj poziva: 01/2017
Rok(ovi) za prijavu: 03.10.2018. u 12:00
Datum objavljivanja poziva: mart 2017.

 

 

Čemu su namijenjena ova sredstva?

Potprogram: MEDIA
Broj poziva: 12/2017
Rok(ovi) za prijavu: 14.6.2018. u 12:00
Datum objavljivanja poziva: septembar 2017.

 

 

Čemu se namijenjena ova sredstva?

Potprogram: MEDIA
Broj poziva: 18/2016
Rok(ovi) za prijavu: 1.8.2018. u 12:00
Datum objavljivanja poziva: novembar 2016.

 

 

Čemu su namijenjena ova sredstva?

Potprogram: MEDIA
Broj poziva: 24/2017
Rok(ovi) za prijavu: 08.03.2018.
Datum objavljivanja poziva: decembar 2017.

 

 

Čemu su namijenjena ova sredstva?

Potprogram: MEDIA
Broj poziva: 22/2017
Rok(ovi) za prijavu: 19.04.2018. , u 12:00
Datum objavljivanja poziva: 19.09.2017.

 

 

Čemu su namijenjena ova sredstva?

Potprogram: MEDIA
Broj poziva: 16/2017
Rok(ovi) za prijavu: 06.03.2018.
Datum objavljivanja poziva: decembar 2017.

 

 

Čemu su namijenjena ova sredstva?