MEDIA

Kreativna Evropa  je program  Evropske komisije za podršku i sufinansiranja projekata iz oblasti kulture i audiovizuelnog sektora. Program Kreativna Evropa je nastavak prethodnih programa Kultura 2007-2013  i Media 2007 koji su sada kao potprogrami Kultura i MEDIA objedinjeni u jedan program.

Kreativna Evropa je okvirni program Evropske unije za razdoblje od 2014. do 2020. godine i započeo je 1. januara 2014. Sa svojim fleksibilnim interdisciplinarnim pristupom, Program je usmjeren na potrebe kulturnih radnika iznesene u širem procesu javnih konsultacija. Za razdoblje 2014–2020 ukupni budžet Kreativne Evrope iznosi 1.46 milijardi eura što je 9% više sredstava od prethodnog programa. 

Potprogram MEDIA nastavak je uspješnog Programa MEDIA 2007. 

Osnovni ciljevi potprograma MEDIA su: 

1. Jačanje kapaciteta audiovizuelnog sektora: 

  • korisnicima prenijeti znanje, vještine i iskustva koja omogućavaju prilagođavanje promjenama na tržištu i digitalnim tehnologijama te upotrebu novih pristupa za razvoj publike i poslovne modele (razvoj projekata s potencijalom za međunarodnu cirkulaciju, pristup tržištima, jačanje međunarodnih koprodukcija, uključujući i televiziju).

2. Podsticaj međunarodne cirkulacije:

  • podrška distribuciji evropskih filmova u kinima i na inovativnim platformama, upotreba web marketinških alata, privlačenje i edukacija publike (promocija, filmski odgoj i edukacija, festivali), podrška prodajnim agentima.

Učestvovanje u potprogramu MEDIA moguće je ostvariti kroz sljedeće pozive: 

Rokove za prijavu možete pronaći u okviru pojedinačnih poziva. Projekti se prijavljuju i elektronskim i poštanskim putem i to direktno Evropskoj komisiji odnosno Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu.
 

Napomena

Svaka organizacija koja namjerava aplicirati najprije mora da se registruje na Portalu za učesnike, nakon čega će joj biti dodijeljen identifikacioni kod učesnika (Participant Identification Code - PIC). U aplikaciji će biti potrebno navesti PIC. Da biste pristupili Portalu za učesnike, potrebno je da imate svoje ECAS korisničko ime i lozinku, a ukoliko ga nemate, otvorite ECAS nalog

 

Objavljen je poziv za prijavu učešća u ZagrebDox Pro, programu usavršavanja namijenjenom rediteljima i producentima kreativnih autorskih dokumentaraca u različitim fazama razvoja ili produkcije. 

Produžen je rok za prijavu učešća na APostLab radionici do 23. novembra 2020.godine!

Objavljen je poziv za prijavu učešća u Documentary Campus Masterschool, evropskom programu obuke i međunarodnoj mrežnoj platformi namijenjenoj razvoju dokumentarnih sadržaja za međunarodnu publiku.

Poziv za prijavu učešća u online radionici „Digitalna distribucija – maksimiziranje dosega i prihoda“ koji organizuje Erich Pommer Institut!

Poziv za producente dramskih serija koji traže međunarodne partnere i dodatno finansiranje!

Produžen je rok za prijavu učešća na When East Meets West (WEMW) koprodukcijskom forumu do petka 6. novembra 2020.god.

Produžen je rok za prijavu učešća u Eurodoc 2021 radionici do 1. decembra 2020.!

Objavljen je poziv za prijavu učešća u CEE Animation Workshop 2021, jednogodišnjem programu obuke namijenjenom filmskim profesionalcima iz oblasti animacije, a koji dolaze iz zemalja sa niskom stopom produkcije.

Raspisan je poziv za prijavu učešća na CPH:FORUM 2021 koji će se održati u hibridnom obliku u periodu od 17. do 28. marta 2021. godine u okviru CPH:DOX festivala.

MIDPOINT Cold Open je program obuke namijenjen nezavisnim producentima koji se bave produkcijom igranih filmova a žele preći na produkciju kvalitetnih igranih serija.