MEDIA

Kreativna Evropa  je program  Evropske komisije za podršku i sufinansiranja projekata iz oblasti kulture i audiovizuelnog sektora. Program Kreativna Evropa je nastavak prethodnih programa Kultura 2007-2013  i Media 2007 koji su sada kao potprogrami Kultura i MEDIA objedinjeni u jedan program.

Kreativna Evropa je okvirni program Evropske unije za razdoblje od 2014. do 2020. godine i započeo je 1. januara 2014. Sa svojim fleksibilnim interdisciplinarnim pristupom, Program je usmjeren na potrebe kulturnih radnika iznesene u širem procesu javnih konsultacija. Za razdoblje 2014–2020 ukupni budžet Kreativne Evrope iznosi 1.46 milijardi eura što je 9% više sredstava od prethodnog programa. 

Potprogram MEDIA nastavak je uspješnog Programa MEDIA 2007. 

Osnovni ciljevi potprograma MEDIA su: 

1. Jačanje kapaciteta audiovizuelnog sektora: 

  • korisnicima prenijeti znanje, vještine i iskustva koja omogućavaju prilagođavanje promjenama na tržištu i digitalnim tehnologijama te upotrebu novih pristupa za razvoj publike i poslovne modele (razvoj projekata s potencijalom za međunarodnu cirkulaciju, pristup tržištima, jačanje međunarodnih koprodukcija, uključujući i televiziju).

2. Podsticaj međunarodne cirkulacije:

  • podrška distribuciji evropskih filmova u kinima i na inovativnim platformama, upotreba web marketinških alata, privlačenje i edukacija publike (promocija, filmski odgoj i edukacija, festivali), podrška prodajnim agentima.

Učestvovanje u potprogramu MEDIA moguće je ostvariti kroz sljedeće pozive: 

Rokove za prijavu možete pronaći u okviru pojedinačnih poziva. Projekti se prijavljuju i elektronskim i poštanskim putem i to direktno Evropskoj komisiji odnosno Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu.
 

Napomena

Svaka organizacija koja namjerava aplicirati najprije mora da se registruje na Portalu za učesnike, nakon čega će joj biti dodijeljen identifikacioni kod učesnika (Participant Identification Code - PIC). U aplikaciji će biti potrebno navesti PIC. Da biste pristupili Portalu za učesnike, potrebno je da imate svoje ECAS korisničko ime i lozinku, a ukoliko ga nemate, otvorite ECAS nalog

 

Otvoren je poziv za prijavu učešća na ACE ANIMATION SPECIAL radionici! 

Piccolo Grande Cinema - Cineteca Milano Festival će biti domaćin posljednje konferencije u sklopu evropskog projekta The Film Corner čija je glavna svrha stvaranje, objavljivanje, dizajn i testiranje online interaktivne platforme namijenjene filmskom obrazovanju koja će uskoro biti pokrenuta.

Poziv za producente, montažere, koloriste, VFX umjetnike, dizajnere zvuka i saradnike u postprodukciji!

Otvoren je rok za prijave na East Doc Platform (EPD), jednu od najvećih platformi namijenjenih koprodukcijama, finansiranju i distribuciji dokumentarnih filmova, kao i drugih dokumentarnih formi i žanrova na području srednje i istočne Europe.

Objavljen je poziv za prijavu učešća u CARTOON Movie 2021, višednevnom događanju namijenjenom prezentovanju dugometražnih animiranih filmova producentima, distributerima i finansijerima.

M:brane Forum je jedinstvena evropska platforma koja povezuje evropske producente sa kolegama, potencijalnim koproducentima, distributerima, prodajnim agentima i festivalskim selektorima  a koji su usmjereni na projekte svih žanrova namijenjenih mladoj publici (od 3 do 18 godina starosti). Izdanje ovog programa  za 2021.

Objavljen je poziv za prijavu učešća na When East Meets West (WEMW) koprodukcijskom forumu koji se svake godine održava u sklopu Međunarodnog filmskog festivala u Trstu, a namijenjen je evropskim dugometražnim dokumentarnim i igranim filmovima u fazi razvoja.

Otvoren je poziv za prijavu učešća u međunarodnoj radionici Kids Kino.Lab,  namijenjenoj razvoju scenarija filmskih i TV projekata za mlade. Poziv se odnosi na timove producenata i scenarista.

Poziv za scenariste i reditelje koji rade na projektima igranih filmova čiji scenario je u ranoj fazi razvoja!

LIM - Less is More -  poziva zainteresovane scenariste i reditelje sa projektom svog prvog, drugog ili trećeg igranog/dokumentarnog filma u ranoj fazi razvoja da sudjeluju u tri jednosedmične radionice koje će se održavati od marta do oktobra 2021.god. (2 rezidencijalne i jedna online radionica).