MEDIA

Kreativna Evropa  je program  Evropske komisije za podršku i sufinansiranja projekata iz oblasti kulture i audiovizuelnog sektora. Program Kreativna Evropa je nastavak prethodnih programa Kultura 2007-2013  i Media 2007 koji su sada kao potprogrami Kultura i MEDIA objedinjeni u jedan program.

Kreativna Evropa je okvirni program Evropske unije za razdoblje od 2014. do 2020. godine i započeo je 1. januara 2014. Sa svojim fleksibilnim interdisciplinarnim pristupom, Program je usmjeren na potrebe kulturnih radnika iznesene u širem procesu javnih konsultacija. Za razdoblje 2014–2020 ukupni budžet Kreativne Evrope iznosi 1.46 milijardi eura što je 9% više sredstava od prethodnog programa. 

Potprogram MEDIA nastavak je uspješnog Programa MEDIA 2007. 

Osnovni ciljevi potprograma MEDIA su: 

1. Jačanje kapaciteta audiovizuelnog sektora: 

  • korisnicima prenijeti znanje, vještine i iskustva koja omogućavaju prilagođavanje promjenama na tržištu i digitalnim tehnologijama te upotrebu novih pristupa za razvoj publike i poslovne modele (razvoj projekata s potencijalom za međunarodnu cirkulaciju, pristup tržištima, jačanje međunarodnih koprodukcija, uključujući i televiziju).

2. Podsticaj međunarodne cirkulacije:

  • podrška distribuciji evropskih filmova u kinima i na inovativnim platformama, upotreba web marketinških alata, privlačenje i edukacija publike (promocija, filmski odgoj i edukacija, festivali), podrška prodajnim agentima.

Učestvovanje u potprogramu MEDIA moguće je ostvariti kroz sljedeće pozive: 

Rokove za prijavu možete pronaći u okviru pojedinačnih poziva. Projekti se prijavljuju i elektronskim i poštanskim putem i to direktno Evropskoj komisiji odnosno Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu.
 

Napomena

Svaka organizacija koja namjerava aplicirati najprije mora da se registruje na Portalu za učesnike, nakon čega će joj biti dodijeljen identifikacioni kod učesnika (Participant Identification Code - PIC). U aplikaciji će biti potrebno navesti PIC. Da biste pristupili Portalu za učesnike, potrebno je da imate svoje ECAS korisničko ime i lozinku, a ukoliko ga nemate, otvorite ECAS nalog

 

Otvoren je poziv za prijavu učešća u interaktivnoj online radionici European Co-Production - Legal and Financial Aspects, u organizaciji Erich Pommer Instituta.

Otvoren je poziv za prijavu na APostLab Workshop, postprodukcijsku radionicu namijenjenu producentima sa projektom međunarodno koproduciranog igranog filma ili TV serije, u fazi razvoja, finansiranja ili predprodukcije, kao i supervizorima postprodukcije, koji žele da usavrše vještine postprodukcijskog menadžmenta.

Otvoren je poziv za prijavu na 15. izdanje PRODUCTION VALUE , 8-dnevni program profesionalne obuke namijenjen asistentima reditelja i line –producentima/production menadžerima, koji za cilj ima jačanje njihovog međusobnog kreativnog partnerstva,kao i partnerstva sa rediteljima i producentima.

CARTOON 360 je pitching događaj iz oblasti animacije posvećen producentima koji razvijaju svoje transmedia projekte a održaće se od 17. do 19. novembra 2020. god. u Lille (Francuska).

Udruženje filmskih radnika u BiH još jednom je dobitnik granta u okviru poziva Internetska promocija evropskih AV djela EACEA 23/2019, za partnersko učešće u projektu #EUFilmChallenge. Ovogodišnji iznos finansijske podrške je 10 291,30 evra.

Objavljen je poziv za prijavu na DOK Short n 'Sweet,  pitching događaj posvećen finansiranju i distribuciji dokumentarnih, animiranih dokumentarnih i animiranih filmova u kratkom formatu.

Međunarodni koprodukcijski sajam CineMart poziva sve zainteresovane producente da prijave svoje projekte dugometražnih igranih filmova.  CineMart će se održati od 27. do 30. januara 2021. u okviru Međunarodnog filmskog festivala u Rotterdamu (International Film Festival Rotterdam - IFFR), i to u online izdanju.

Otvoren je poziv za Baltic Event, međunarodni sjevernoevropski  koprodukcijski sajam u okviru IndustryTallinn & Baltic Event-a. Baltic Event je mjesto susreta projekata dugometražnih filmova u fazi razvoja koji su u potrazi za koproducentima, finansijerima i prodajnim zastupnicima.

Produžen je rok za prijave na  EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs) Marketing Workshop, petodnevni intenzivni program namijenjen filmskim producentima i profesionalcima iz područja marketinga, prodaje, distribucije, državnih finansijskih institucija, filmskih festivala i sl. koji će se održavati 10. – 15.11.2020.

European Work in Progress (EWIP) poziva producente dugometražnih filmova u zadnjim fazama produkcije ili u postprodukciji da prijave svoje projekte i dobiju mogućnost predstavljanja međunarodnim stručnjacima iz područja prodaje, filmske distribucije, televizije i festivala. EWIP će se održati od 5. do 7.