MEDIA

Kreativna Evropa  je program  Evropske komisije za podršku i sufinansiranja projekata iz oblasti kulture i audiovizuelnog sektora. Program Kreativna Evropa je nastavak prethodnih programa Kultura 2007-2013  i Media 2007 koji su sada kao potprogrami Kultura i MEDIA objedinjeni u jedan program.

Kreativna Evropa je okvirni program Evropske unije za razdoblje od 2014. do 2020. godine i započeo je 1. januara 2014. Sa svojim fleksibilnim interdisciplinarnim pristupom, Program je usmjeren na potrebe kulturnih radnika iznesene u širem procesu javnih konsultacija. Za razdoblje 2014–2020 ukupni budžet Kreativne Evrope iznosi 1.46 milijardi eura što je 9% više sredstava od prethodnog programa. 

Potprogram MEDIA nastavak je uspješnog Programa MEDIA 2007. 

Osnovni ciljevi potprograma MEDIA su: 

1. Jačanje kapaciteta audiovizuelnog sektora: 

  • korisnicima prenijeti znanje, vještine i iskustva koja omogućavaju prilagođavanje promjenama na tržištu i digitalnim tehnologijama te upotrebu novih pristupa za razvoj publike i poslovne modele (razvoj projekata s potencijalom za međunarodnu cirkulaciju, pristup tržištima, jačanje međunarodnih koprodukcija, uključujući i televiziju).

2. Podsticaj međunarodne cirkulacije:

  • podrška distribuciji evropskih filmova u kinima i na inovativnim platformama, upotreba web marketinških alata, privlačenje i edukacija publike (promocija, filmski odgoj i edukacija, festivali), podrška prodajnim agentima.

Učestvovanje u potprogramu MEDIA moguće je ostvariti kroz sljedeće pozive: 

Rokove za prijavu možete pronaći u okviru pojedinačnih poziva. Projekti se prijavljuju i elektronskim i poštanskim putem i to direktno Evropskoj komisiji odnosno Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu.
 

Napomena

Svaka organizacija koja namjerava aplicirati najprije mora da se registruje na Portalu za učesnike, nakon čega će joj biti dodijeljen identifikacioni kod učesnika (Participant Identification Code - PIC). U aplikaciji će biti potrebno navesti PIC. Da biste pristupili Portalu za učesnike, potrebno je da imate svoje ECAS korisničko ime i lozinku, a ukoliko ga nemate, otvorite ECAS nalog

 

Udruženje Eksperimentalno-edukativni centar Film House je dobitnik finansijske podrške za svoj projekat "Balada" u okviru poziva Razvoj pojedinačnih projekata EACEA 17/2014 (prvi rok), u iznosu od 30 000 evra.

Udruženje Obala Art Centar Sarajevo dobitnik je finansijske podrške u okviru poziva Pristup tržištima EACEA 29/2014 za svoj projekat CineLink Industry Days, u iznosu od 104 550 evra.

Dvije kompanije iz BiH - Idea Plus d.o.o. i Con Film d.o.o. - i  Udruženje građana Obala Art Centar Sarajevo , dobitnici su finansijske podrške za svoje filmske projekte u ukupnom iznosu od 15 000 evra, u okviru poziva Distribucija: selektivna podrška EACEA 23/2014 (prvi rok).

Udruženje Obala Art Centar Sarajevo i kompanija Con Film d.o.o. su dobitnici finansijske podrške za svoje projekte u okviru poziva Distribucija: selektivna podrška EAC S22/2013 (drugi rok) u ukupnom iznosu od 160600 evra.

Objavljeni su rezultati za poziv Razvoj pojedinačnih projekata EAC S30/2013 (prvi rok). Dobitnik granta u iznosu od 30 000 evra je Pro.ba za svoj projekat "Tabija". 

Udruženje Društvo umjetnika Deblokada dobilo je finansijsku podršku za razvoj svog projekta "Srebrenica" u okviru poziva Razvoj pojedinačnih projekata EAC S30/2013 (drugi rok), u iznosu od 50 000 evra.

Udruženje Obala Art Centar Sarajevo je dobitnik finansijske podrške u iznosu od 46 000 evra za svoj projekat Sarajevo Film Festivala, u okviru poziva Filmski festivali EAC S32/2013.

Objavljeni su rezultati za poziv Distribucija: selektivna podrška EAC S22/2013 (prvi rok), unutar kojeg su dva pravna lica iz BiH dobitnici finansijske podrške: Udruženje Obala Art Centar za svoj projekat "Shirley:Visions of Reality" ( u iznosu od 3 000 evra) i kompanija Con Film d.o.o.

Udruženje Obala Art Centar Sarajevo je dobitnik finansijske podrške za svoj projekat CineLink Industry Days u iznosu od 104 550 evra u okviru poziva Pristup tržištima EAC S25/2013.

Udruženje Obala Art Centar Sarajevo je dobitnik granta u iznosu od 240 000 evra u okviru poziva Međunarodni koprodukcijski fondovi EAC S29/2013.