Kultura: Partner

Ime: Univerzitetske biblioteka "Lucian Blaga" u Sibiju, Rumunija

Naziv: Kulturna ustanova "Tvrđava kulture Šibenik"


Rok: oktobar 2017

Naziv: Udruženje kulture i sporta PAOK

Naziv: Département of Seine-et-Marne

Naziv: Produkcija Cercle Bleu (Plavi krug)
 

Kratak opis: Kulturmna baština

Naziv: ESPRONCEDA - Cenatar za umjetnost i kulturu / Barcelona

Naziv: Opera Lyon

Kratak opis: www.opera-lyon.com

Kontakt informacije:
Thierry Leonardi: tleonardi@leoconsulting.fr
www.opera-lyon.com

Naziv: Mission Louvre-Lens Tourisme – Pas-de- Calais Tourisme

Naziv: Srpsko Jevrejsko pevačko društvo

Naziv: Fundación Banco Santander