Kultura: Partner

Naziv: POLIN Historijski muzej poljsih Jevreja

Kratak opis:

Opće informacije:

Naziv: Ukrajinska nacionalna muzička akademija Čajkovski (Kijev)

Kontakt informacije:
Anna Basil, koordinatorica projekta
anna.basil.globe@gmail.com


Projekt

Oblasti: Muzika, kulturna baština, mladi

 

Naziv: "UAMAZE" Umjetnička Inicijativa sa sjedištem u Kijevu, Ukrajina

Naziv: Regionalni park prirode "Trakhtemyriv"

Kratki opis: RLP "Trakhtemyriv"


Kontakt podaci:
Trakhtemyriv@ukr.net
+ 38099-294-55-79
OLEKSANDR Sirenko

Projekt

Naziv: Galerija umjetnosti "Galería Max Estrella" (Ave del Arte S.L)

Naziv: Pozorišni muzej Kipar

Kratki opis: Pozorišni muzej Kipar je nevladina organizacija koja je osnovana 2012. godine na Kipru sa sljedećim ciljevima:

Naziv: Purchena javna biblioteka i info ured za mlade

Kratak opis: Purchena javna biblioteka i info ured za mlade u malom gradiću s iskustvom u domaćim i međunarodnim čitaonicama, bibliotekama za djecu i mlade, čitanju kampanja i programa, Lifelong učenju, susreti s piscima,...

Naziv: First Fortnight

Kratki opis:

MISIJA
First Fortnight godina je ljubavi koja izaziva predrasude mentalnog zdravlja kroz umjetnost i kulturno djelovanje.

CILJEVI

Naziv: UK "Parobrod", Beograd, Srbija

Naziv: "REVENUE PROMOTION" doo

Kratki opis: pozorišni performansi u neteatarskom prostoru.

Kontakt podaci: