Kultura: Partner

Naziv: Le Monde des Possibles (Belgija)

Kratki opis: Centar za obuku za tražitelje azila i izbjeglice. Francuski kao drugi jezik i ICT trening - Pravna i socijalna podrška - 205 treninga tjedno / 69 nacionalnosti / 410 jezika

Kontakt informacije:

Naziv: GAP Umjetnička agencija Community Enterprise Ltd.

Naziv: MOTO (Organizacija muzičke opere)

 Naziv: Srpsko književno društvo, Beograd

Naziv: Centar za kulturu i obrazovanje Božidarac

Kratki opis: Centar za kulturu i obrazovanje Božidarac - 1947. je javna ustanova koju je osnovala gradska općina grada Beograda.

Kontakt podaci:

Naziv: Općina Tripolis

Naziv: Kreativna i tehnička škola "Projektor"

Kratak opis: Kreativna i tehnička škola (grafički dizajn, digitalni marketing, upravljanje proizvodima, programiranje, itd.), Radni prostor, online mediji o grafičkom dizajnu

Kontakt informacije:

Naziv: Minijaturno gradsko pozorište

  Naziv i država: Asocijacija historijskih gradova Slovenije, Slovenija


Rok: 22 Novembar 2017


Ime: Angels Post Service


Rok: 27. novembar 2017


Kratak opis: Međunarodna romantična i kulturna pošta