KULTURA

Kreativna Evropa  je program  Evropske komisije za podršku i sufinansiranja projekata iz oblasti kulture i audiovizuelnog sektora. Program Kreativna Evropa je nastavak prethodnih programa Kultura 2007-2013  i Media 2007 koji su sada kao potprogrami Kultura i MEDIA objedinjeni u jedan program.

Kreativna Evropa je okvirni program Evropske unije za razdoblje od 2014. do 2020. godine i započeo je 1. januara 2014. Sa svojim fleksibilnim interdisciplinarnim pristupom, Program je usmjeren na potrebe kulturnih radnika iznesene u širem procesu javnih konsultacija. Za razdoblje 2014–2020 ukupni budžet Kreativne Evrope iznosi 1.46 milijardi eura što je 9% više sredstava od prethodnog programa. 

Potprogram Kultura nastavak je uspješnog EU Programa Kultura 2007-2013. U Potprogramu mogu učestvovati sve javne ili privatne organizacije koje djeluju u sektoru kulture, registrovane kao pravna lica najmanje dvije godine sa sjedištem u Bosni i Hercegovini.  

Osnovni ciljevi potprograma Kultura su:

1. Jačanje kapaciteta evropskih kulturnih sektora za međunarodno djelovanje:

  • uspostavljanje vještina, kompetencija i znanja za pristup digitalnim tehnologijama i upotreba inovativnih pristupa za razvoj publike te novih poslovnih modela,
  • međunarodno umrežavanje kulturnih radnika u Evropi i izvan nje,
  • jačanje kapaciteta evropskih kulturnih organizacija i međunarodno umrežavanje kako bi se olakšao pristup mogućnostima koje nudi Program.

2. Podsticaj međunarodne mobilnosti umjetnika i kulturnih radnika te cirkulacija evropskih umjetničkih i kulturnih djela:

  • međunarodne turneje, izložbe, predstave, festivali, razmjene i sl.,
  • cirkulacija evropske književnosti s ciljem dosezanje šire dostupnosti, 
  • razvoj publike kao sredstva za buđenje interesa za evropska kulturna / kreativna djela i kulturnu baštinu te poboljšanje pristupa.

Učestvovanje u potprogramu Kultura moguće je ostvariti kroz sljedeće pozive:

Rokove za prijavu možete pronaći u okviru pojedinačnih poziva. Projekti se prijavljuju i elektronskim i poštanskim putem i to direktno Evropskoj komisiji odnosno Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu.
 

Napomena

Svaka organizacija koja namjerava aplicirati najprije mora da se registruje na Portalu za učesnike, nakon čega će joj biti dodijeljen identifikacioni kod učesnika (Participant Identification Code - PIC). U aplikaciji će biti potrebno navesti PIC. Da biste pristupili Portalu za učesnike, potrebno je da imate svoje ECAS korisničko ime i lozinku, a ukoliko ga nemate, otvorite ECAS nalog

 

 

 

Naziv: "UAMAZE" Umjetnička Inicijativa sa sjedištem u Kijevu, Ukrajina

Naziv: Regionalni park prirode "Trakhtemyriv"

Kratki opis: RLP "Trakhtemyriv"


Kontakt podaci:
Trakhtemyriv@ukr.net
+ 38099-294-55-79
OLEKSANDR Sirenko

Projekt

Naziv: Galerija umjetnosti "Galería Max Estrella" (Ave del Arte S.L)

Naziv: Pozorišni muzej Kipar

Kratki opis: Pozorišni muzej Kipar je nevladina organizacija koja je osnovana 2012. godine na Kipru sa sljedećim ciljevima:

Naziv: Purchena javna biblioteka i info ured za mlade

Kratak opis: Purchena javna biblioteka i info ured za mlade u malom gradiću s iskustvom u domaćim i međunarodnim čitaonicama, bibliotekama za djecu i mlade, čitanju kampanja i programa, Lifelong učenju, susreti s piscima,...

Naziv: First Fortnight

Kratki opis:

MISIJA
First Fortnight godina je ljubavi koja izaziva predrasude mentalnog zdravlja kroz umjetnost i kulturno djelovanje.

CILJEVI

Naziv: UK "Parobrod", Beograd, Srbija

Naziv: "REVENUE PROMOTION" doo

Kratki opis: pozorišni performansi u neteatarskom prostoru.

Kontakt podaci:

Naziv: Treći Trg

Naziv: Musicamera Produções