KULTURA

Kreativna Evropa  je program  Evropske komisije za podršku i sufinansiranja projekata iz oblasti kulture i audiovizuelnog sektora. Program Kreativna Evropa je nastavak prethodnih programa Kultura 2007-2013  i Media 2007 koji su sada kao potprogrami Kultura i MEDIA objedinjeni u jedan program.

Kreativna Evropa je okvirni program Evropske unije za razdoblje od 2014. do 2020. godine i započeo je 1. januara 2014. Sa svojim fleksibilnim interdisciplinarnim pristupom, Program je usmjeren na potrebe kulturnih radnika iznesene u širem procesu javnih konsultacija. Za razdoblje 2014–2020 ukupni budžet Kreativne Evrope iznosi 1.46 milijardi eura što je 9% više sredstava od prethodnog programa. 

Potprogram Kultura nastavak je uspješnog EU Programa Kultura 2007-2013. U Potprogramu mogu učestvovati sve javne ili privatne organizacije koje djeluju u sektoru kulture, registrovane kao pravna lica najmanje dvije godine sa sjedištem u Bosni i Hercegovini.  

Osnovni ciljevi potprograma Kultura su:

1. Jačanje kapaciteta evropskih kulturnih sektora za međunarodno djelovanje:

  • uspostavljanje vještina, kompetencija i znanja za pristup digitalnim tehnologijama i upotreba inovativnih pristupa za razvoj publike te novih poslovnih modela,
  • međunarodno umrežavanje kulturnih radnika u Evropi i izvan nje,
  • jačanje kapaciteta evropskih kulturnih organizacija i međunarodno umrežavanje kako bi se olakšao pristup mogućnostima koje nudi Program.

2. Podsticaj međunarodne mobilnosti umjetnika i kulturnih radnika te cirkulacija evropskih umjetničkih i kulturnih djela:

  • međunarodne turneje, izložbe, predstave, festivali, razmjene i sl.,
  • cirkulacija evropske književnosti s ciljem dosezanje šire dostupnosti, 
  • razvoj publike kao sredstva za buđenje interesa za evropska kulturna / kreativna djela i kulturnu baštinu te poboljšanje pristupa.

Učestvovanje u potprogramu Kultura moguće je ostvariti kroz sljedeće pozive:

Rokove za prijavu možete pronaći u okviru pojedinačnih poziva. Projekti se prijavljuju i elektronskim i poštanskim putem i to direktno Evropskoj komisiji odnosno Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu.
 

Napomena

Svaka organizacija koja namjerava aplicirati najprije mora da se registruje na Portalu za učesnike, nakon čega će joj biti dodijeljen identifikacioni kod učesnika (Participant Identification Code - PIC). U aplikaciji će biti potrebno navesti PIC. Da biste pristupili Portalu za učesnike, potrebno je da imate svoje ECAS korisničko ime i lozinku, a ukoliko ga nemate, otvorite ECAS nalog

 

 

Tim Deska Kreativna Evropa BiH posjetio je 27. i 28. jula Jajce i razgovarao sa predstavnicima kulturnog sektora tog grada.

U doba kada tehnologija napreduje toliko brzo da čovjek jedva uspijeva da je isprati, malo je mladih ljudi koji žele da svoje vrijeme po

Poetsko-muzički sastav iz Banjaluke “Džez poezi kabare” jedinstven je projekat u regionu, a pažnju publike i interesovanje dobija gdje god se pojavi.

U vremenu kada javnih sredstva u k

"Società Beethoven ACAM" (Associatione Culturale Amici della Musica) traži partnera za konkurs Kreativne Evrope za Zapadni Balkan.

Srpsko – jevrejsko pevačko društvo iz Beograda traži partnera iz BiH za aktuelni konkurs za Zapad

Izdavačka kuća Schenk Verlag iz Njemačke nudi partnerstvo izdavačkim kućama sa područja Zapadnog Balkana povodom konkursa za književne prijevode u sklopu Kreativne Evrope.

Prijedlogom Evropske komisije za budući program Kreativna Europa nakon 2020. godine predviđa se uspostavljanje sektorske podrške muzici kao doprinos muzičkom sektoru uz postojeće mogućnosti sufinanciranja kroz kategorije podrške za Evropske projekte saradnje, Evropske mreže i Evropske platforme.

MOSAIC // Culture & Creativity je socijalno preduzece iz Grcke koje trazi partnere za Western Balkans konkurs.