Media

Kreativna Evropa  je program  Evropske komisije za podršku i sufinansiranja projekata iz oblasti kulture i audiovizuelnog sektora. Program Kreativna Evropa je nastavak prethodnih programa Kultura 2007-2013  i Media 2007 koji su sada kao potprogrami Kultura i MEDIA objedinjeni u jedan program.

Kreativna Evropa je okvirni program Evropske unije za razdoblje od 2014. do 2020. godine i započeo je 1. januara 2014. Sa svojim fleksibilnim interdisciplinarnim pristupom, Program je usmjeren na potrebe kulturnih radnika iznesene u širem procesu javnih konsultacija. Za razdoblje 2014–2020 ukupni budžet Kreativne Evrope iznosi 1.46 milijardi eura što je 9% više sredstava od prethodnog programa. 

Potprogram MEDIA nastavak je uspješnog Programa MEDIA 2007. 

Osnovni ciljevi potprograma MEDIA su: 

1. Jačanje kapaciteta audiovizuelnog sektora: 

  • korisnicima prenijeti znanje, vještine i iskustva koja omogućavaju prilagođavanje promjenama na tržištu i digitalnim tehnologijama te upotrebu novih pristupa za razvoj publike i poslovne modele (razvoj projekata s potencijalom za međunarodnu cirkulaciju, pristup tržištima, jačanje međunarodnih koprodukcija, uključujući i televiziju).

2. Podsticaj međunarodne cirkulacije:

  • podrška distribuciji evropskih filmova u kinima i na inovativnim platformama, upotreba web marketinških alata, privlačenje i edukacija publike (promocija, filmski odgoj i edukacija, festivali), podrška prodajnim agentima.

Učestvovanje u potprogramu MEDIA moguće je ostvariti kroz sljedeće pozive: 

Rokove za prijavu možete pronaći u okviru pojedinačnih poziva. Projekti se prijavljuju i elektronskim i poštanskim putem i to direktno Evropskoj komisiji odnosno Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu.
 

Napomena

Svaka organizacija koja namjerava aplicirati najprije mora da se registruje na Portalu za učesnike, nakon čega će joj biti dodijeljen identifikacioni kod učesnika (Participant Identification Code - PIC). U aplikaciji će biti potrebno navesti PIC. Da biste pristupili Portalu za učesnike, potrebno je da imate svoje ECAS korisničko ime i lozinku, a ukoliko ga nemate, otvorite ECAS nalog

 

Ovaj poziv je namijenjen evropskim kompanijama, neprofitnim organizacijama, udruženjima i fondacijama koje rade na projektima koji pružaju mehanizme za bolju saradnju između inicijativa za filmsko opismenjavanje u Evropi.

Otvoren je poziv Distribucija - selektivna podrška za transnacionalnu distribuciju evropskih filmova (EACEA 12/2017).
Sredstva iz budžeta procijenjenog na 9.75 miliona evra, namijenjena su finansiranju grupa distributera koji prikazuju nenacionalne filmove a koji sami po sebi nisu isplativi na tržištu.

Udruženje Obala Art Centar Sarajevo je uspješno apliciralo u okviru poziva "Pristup tržištima EACEA 17/2016" i dobilo finansijsku podršku u iznosu od 140 000 EUR za svoj projekat CineLink Industry Days. Čestitke dobitnicima!

Na Jahorini je od 31. marta do 2. aprila 2017. održan dvodnevni seminar o procesu aplikacije za Evropsku prestonicu kulture, u organizaciji NGO Akcija i Deska Kreativna Evropa BiH. Seminaru je prisustvovao tim iz Novog Sada koji je iznio svoja iskustva vezana za proces aplikacije.

Zoran Galić, šef MEDIA deska BiH, učestvovao je na formalnom CED sastanku, održano

Objavljeni su rezultati poziva Razvoj pojedinačnih projekata EACEA 18/2015 (Development of Single Projects). Čestitamo dobitnicima iz BiH: producentskoj firmi Dokument i Udruženju Društvo umjetnika Deblokada! Ukupan iznos granta iznosi 55 000 evra.

UG Obala Art Centar Sarajevo je jedan od dobitnika grantova unutar poziva Podrška filmskim festivalima EACEA 16/2016 (Support for Film Festivals) u iznosu od 55 000 evra. Čestitamo!