Media: Vijest

Nedavno je zamijenjen Participant Portal. Novi portal se zove Funding & Tenders Portal.

Šta je novo?

Otvoren je poziv Distribucija - selektivna podrška za transnacionalnu distribuciju evropskih filmova (EACEA 12/2019).
Sredstva iz budžeta procijenjenog na 9.75 miliona evra, namijenjena su finansiranju grupa distributera koji prikazuju nenacionalne filmove a koji sami po sebi nisu isplativi na tržištu.

Ovaj poziv je namijenjen evropskim kompanijama, neprofitnim organizacijama, udruženjima i fondacijama koje rade na projektima koji pružaju mehanizme za bolju saradnju između inicijativa za filmsko opismenjavanje u Evropi.