Media: Vijest

Ovaj poziv je namijenjen evropskim kompanijama, neprofitnim organizacijama, udruženjima i fondacijama koje rade na projektima koji pružaju mehanizme za bolju saradnju između inicijativa za filmsko opismenjavanje u Evropi.

Otvoren je poziv Distribucija - selektivna podrška za transnacionalnu distribuciju evropskih filmova (EACEA 12/2017).
Sredstva iz budžeta procijenjenog na 9.75 miliona evra, namijenjena su finansiranju grupa distributera koji prikazuju nenacionalne filmove a koji sami po sebi nisu isplativi na tržištu.

Na Jahorini je od 31. marta do 2. aprila 2017. održan dvodnevni seminar o procesu aplikacije za Evropsku prestonicu kulture, u organizaciji NGO Akcija i Deska Kreativna Evropa BiH. Seminaru je prisustvovao tim iz Novog Sada koji je iznio svoja iskustva vezana za proces aplikacije.

Zoran Galić, šef MEDIA deska BiH, učestvovao je na formalnom CED sastanku, održano

U nedjelju 22. maja, završen je 69.-i Kanski filmski festival.

U nedjelju 29.5. u sklopu Nexus Fest-a u Sarajevu, biće održano predavanje namijenjeno za game developer-e, na temu "Mogućnosti finansiranja razvoja video igara putem programa Kreativna Evropa". Jednočasovno predavanje počinje u 10 h, a prezentaciju će držati Zoran Galić, šef MEDIA Deska BiH, Desk Kreativna Evropa BiH.