Kultura: Događaj

KONKURS ZA PROJEKTE KULTURNE SARADNJE TOKOM EVROPSKE GODINE KULTURNOG NASLJEĐA 2018 (EACEA 32/2017)

Poštovani/e,

Desk Kreativna Evropa BiH je Bihaću u Muzeju AVNOJ-a održao je info dan na kojem je po prvi put kulturnim radnicima Unsko-sanskog kantona predstavljen program Kreativna Evropa.