Media: Poziv

Koja je namjena ovog programa? 

Program Kreativne Evrope podržava evropske produkcijske kuće zainteresovane za razvoj televizijskog djela koje pokazuje: 

Koja je namjena ovog programa?

Program Kreativna Evropa podržava mjere usavršavanja kojima se promoviše stjecanje vještina i znanja radnika u audiovizuelnoj industriji, kao i širenje znanja, mreža i upotreba digitalnih tehnologija. 

 

 

Šta podržava?

Koja je namjena ovog programa?

Kreativna Evropa podržava transnacionalni marketing, brendiranje i distribuciju, evropske audiovizuelne usluge i usluge na zahtjev (VOD usluge).   

Koja je namjena ovog programa?

Kreativna Evropa podržava inicijative koje podstiču umrežavanje ‘first-run’ evropskih kina i prikazivanje nenacionalnih evropskih filmova, a naročito podržava:

Koja je namjena ovog programa? 

Program Kreativna Evropa pruža podršku u cilju podsticanja interesa za evropska audiovizuelna djela kroz promovisanje događaja, filmova, književnosti i festivala, uključujući:

Koja je namjena ovog programa?

• Da podrži evropske filmove, kroz kina i druge platforme, obezbjeđivanjem sredstava za prodajne agente, na osnovu njihovog učinka na tržištu, radi reinvestivanja u nove nenacionalne evropske filmove.  

Koja je namjena ovog programa?

• Da podrži širu transnacionalnu distribuciju novijih nenacionalnih evropskih filmova podsticanjem kinodistributera da investiraju u promovisanje takvih proizvoda;   
• Da podrži razvoj veza između sektora produkcije i distribucije.

Koja je namjena ovog programa?

• Da podrži širu transnacionalnu distribuciju novijih evropskih filmova obezbjeđivanjem sredstava za distributere, na osnovu njihovog učinka na tržištu, radi reinvestiranja u nove nenacionalne evropske filmove.  

Koja je namjena ovog programa? 

Kreativna Evropa podržava razvoj videoigara s ciljem unapređenja konkurentnosti evropske industrije videoigara, i to tako što će povećati kapacitet za razvoj evropskih audiovizuelnih djela sa velikim potencijalom za cirkulaciju, unutar EU i šire. 

Koja je namjena ovog programa?

Program Kreativna Evropa pruža prilike filmskim producentima da stvaraju evropska audiovizuelna djela sa potencijalom za cirkulaciju u Evropskoj uniji i šire, kao i da lakše ostvaruju saradnju na evropskom i međunarodnom nivou.