SEMINAR U BANJALUCI

Seminar u Banjaluci, Desk Kreativna Evropa BiH, Dimitrije Tadic
MEDIA

 

U četvrtak , 14. aprila 2016. godine, u Banjaluci, održaće se seminar o EU programu “Kreativna Evropa” kojim se podržavaju projekti iz oblasti kulture i kreativnog stvaralaštva, u organizaciji EU info centra u BiH i Desk-a Kreativna Evropa BiH. Seminar će se održati u u Sali za prezentacije Narodne i univerzitetske biblioteke RS, Ulica Jevrejska 30, u Banjaluci, s početkom u 11 časova. Samom početku seminara prethodi brifing za novinare, s početkom u 10:30h.

Cilj događaja je upoznavanje javnosti  i, naročito, djelatnika u oblasti kulture i audiovizuelnog stvaralaštva sa svrhom, radom i dosadašnjim uspjesima ovog programa, kojim se podstiču rad i dostignuća u oblasti muzike, plesa, teatra, muzeologije, filma, vizuelnih umjetnosti te sektora kreativnog stvaralaštva i kulture, i istovremeno je konkretna prilika za informisanje o aktuelnim pozivima u okviru dva potprograma, KULTURA (Culture) i MEDIJA (Media), objedinjenih u program ”Kreativna Evropa”.

Detaljniji podaci o ovom programu će biti dati kroz predavanja Dimitrija Tadića, rukovodioca Deska Kreativna Evropa Srbija, i Zorana Galića, rukovodioca Deska Kreativna Evropa BiH za potprogram MEDIA.

Sve potrebne informacije o ovom dogadjaju mogu se dobiti putem poziva na broj telefona 033 206 851, ili porukom na e-mail adresu info@euic.ba.

Program:

10:30 - 10:50  Brifing za novinare

10:50 - 11:00  Izjave za medije

11:00 - 11:05  Otvaranje seminara, najava i predstavljanje

11:05 - 11:55  Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija

EU program Kreativna Evropa - opšte informacije, tematski prioriteti potprograma Kultura, upute za popunjavanje aplikacije, pomoć pri traženju partnera i posebno primjeri pozitivnih praksi iz Srbije

11:55 - 12:25  Zoran Galić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa BiH, MEDIA potprogram

MEDIA potprogram i njegovi prioriteti, upute za popunjavanje aplikacije, traženje partnera i primjeri iz prakse

12:25 - 12:40  Diskusija

12:40 - 13:00  Koktel/zakuska