Seminar o apliciranju za Evropsku prestonicu kulture

MEDIA

Na Jahorini je od 31. marta do 2. aprila 2017. održan dvodnevni seminar o procesu aplikacije za Evropsku prestonicu kulture, u organizaciji NGO Akcija i Deska Kreativna Evropa BiH. Seminaru je prisustvovao tim iz Novog Sada koji je iznio svoja iskustva vezana za proces aplikacije. Između ostalih, bili su prisutni i predstavnici nekoliko gradova iz BiH koji planiraju da apliciraju za ovaj naslov u 2024. godini. Seminar je bio vrlo koristan i interaktivan, a timovi su imali priliku da podijele svoje ideje ali i probleme s kojima se suočavaju.