Prezentacija i diskusija o EU programu Kreativna Evropa: Šanse i izazovi za bh. kulturni sektor u 2017.godini

Prezentacija programa KE u EU Info Centru
MEDIA

25.4. 2017. u Sarajevu, u prostorijama EU Info Centra, održana je prezentacija i briefing za novinare o predstojećim konkursima u sklopu programa Kreativna Evropa, pod nazivom "Šanse i izazovi za bh. kulturni sektor u 2017.godini". Glavnu riječ je imala voditeljica Deska KE BiH, Aida Kalender, koja je govorila o teškoćama prilikom traženja ko-finansiranja projekata. Predstavnici nekih od uspješnih projekata su takođe podijelili svoja iskustva u vezi aplikacionog procesa, traženja ko-finansiranja, itd.