POČEO S RADOM DESK KREATIVNA EVROPA BOSNA I HERCEGOVINA

promocija desk parlament
KULTURA

U Sarajevu je 11. novembra 2015. godine u Parlamentu BiH održan Info dan o fondovima Evropske unije u oblasti kulture, dostupnim aplikantima iz BiH. Tom prilikom je javnosti predstavljen Desk Kreativna Evropa Bosna i Hercegovina, čiji je osnovni zadatak pružanje podrške ustanovama kulture i organizacijama civilnog društva, te audiovizuelnom sektoru u BiH koje žele  učestvovati u programu Kreativna Evropa.

Foto: Sarajevo, Parlament BiH, 11. novembar 2015. 

Desk čini konzorcij dvije organizacije „Akcija“ iz Sarajeva i „Vizart“ iz Banjaluke te se sastoji od dvije kancelarije: jedna se nalazi u Banjaluci i specijalizirana je za potprogram MEDIA (audiovizuelni sektor), a druga se nalazi u Sarajevu i specijalizirana je za potprogram Kultura. Desk Kreativna Evropa BiH je uspostavljen po tzv. «slovenačkom modelu» odlukom Ministarstva civilnih poslova BiH u julu ove godine, a nakon raspisivanja javnog tendera.

Bosna i Hercegovina pristupila je programu Kreativna Evropa 22. jula 2014. godine. Ulazna karta za BiH iznosi 205.000 EUR na godišnjem nivou, a ukupni budžet programa dostupan aplikantima za razdoblje 2014-2020 iznosi 1,46 milijardi eura. 

Desk Kreativna Evropa BiH nastavio je prezentaciju programa na Info danu u Resursnom Centru CPCD-a 20. novembra gdje su predstavljeni i teorijski i praktični dio aplikacije za konkurse Kreativne Evrope. Na oba info dana učestvovalo je više od 200 učesnika. 

Tim povodom, Aida Kalender, voditeljica Deska Kreativna Evropa Bosna i Hercegovina izjavila je sljedeće: "Imate zemlje poput Hrvatske i Slovenije koje su nekad bile naše susjede u bivšoj Jugoslaviji, a povlače znatno više sredstava iz ovog fonda. Slovenija, naprimjer, prednjači u tome. Naš cilj jeste da se do 2017. godine - do kada imamo mandat za obavljanje posla Deska 'Kreativna Evropa' za BiH - identificira desetak novih organizacija koje imaju finansijske, kreativne, tehničke i ljudske potencijale da mogu ući u ovaj vrijedan, ali veoma kompleksan program i početi koristiti njegova sredstva." 

CPCD prezentacija desk bih

Sarajevo, CPCD, 20. novembar 2015.

Do kraja 2015. godine održani su Info dani za sve zainteresirane predstavnike kulturnog i audivizuelnog sektora u Tuzli, Mostaru, Trebinju i Banjaluci.

tuzla info dan desk             mostar info dan desk

Tuzla, Međunarodna galerija portreta, 1. decembar 2015.      Mostar, OKC "Abrašević", 3. decembar 2015. 

trebinje info dan desk              banja luka info dan desk

Trebinje, Akademija likovnih umjetnosti, 4. decembar 2015.  Banja Luka, Dom omladine, 15. decembar 2015. 

Također, u sklopu Zimskog salona knjige u Sarajevu, održan je radni sastanak s bh. izdavačima i predstavljen je projekat prevoda književnih djela u okviru potprograma Kultura. U sklopu potprograma MEDIA, u periodu od 26. do 30. decembra, u Banjaluci je organizovana i radionica „Snimanje i dizajn zvuka za Film i TV“ u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci u trajanju od 40 sati. Predavač je bio dr. Zoran Maksimović, šef katedre za Snimanje i dizajn zvuka Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu.

salon knjige književni prevodi                 banja luka radionica MEDIA

Sarajevo, Zimski salon knjige, 23. decembar 2015.                          Banja Luka, AUBL, 26.-30. 2015.                                                                                                                           

Cilj organizacije Info dana je promocija Programa Kreativna Evropa i predstavljanje različitih mogućnosti za ustanove i organizacije u Bosni i Hercegovini za kandidovanje projekata na otvorene pozive za projekte u okviru ovog EU Programa. 

Info dani su posvećeni predstavnicima svih ustanova i organizacija u kulturnom i audiovizuelnom sektoru – javnim ustanovama kulture, organizacijama civilnog društva koje se bave kulturom, obrazovnim, naučnim i istraživačkim ustanovama, kao i samostalnim umjetnicima, kompanijama koje djeluju u filmskoj i televizijskoj industriji i ostalim radnicima u oblasti kulture i audivizuelnog sektora. 

Na prezentaciji se predstavljaju ciljevi Programa i prioriteti za finansiranje, ali i ključna pitanja vezana za apliciranje kao na primjer: na koji način treba formulisati ideje za projekte, kako i s kim uspostaviti partnerstva, koji su uslovi i potrebni dokumenti za apliciranje, te kako rukovoditi projektom.