Otvoren poziv Distribucija - selektivna podrška EACEA 12/2017

MEDIA

Otvoren je poziv Distribucija - selektivna podrška za transnacionalnu distribuciju evropskih filmova (EACEA 12/2017).
Sredstva iz budžeta procijenjenog na 9.75 miliona evra, namijenjena su finansiranju grupa distributera koji prikazuju nenacionalne filmove a koji sami po sebi nisu isplativi na tržištu.
Rokovi za apliciranje su 5. decembar 2017. i 14. juni 2018. godine.
Više detalja o ovom pozivu možete pročitati ovdje.