Otvoren je poziv "Filmska edukacija EACEA 14/2017"

MEDIA

Ovaj poziv je namijenjen evropskim kompanijama, neprofitnim organizacijama, udruženjima i fondacijama koje rade na projektima koji pružaju mehanizme za bolju saradnju između inicijativa za filmsko opismenjavanje u Evropi. Cilj finansijske šeme ovog poziva je da poveća efikasnost i evropsku dimenziju ovih inicijativa i da razvije nove i inovativne projekte, naročito one koji uključuju korištenje digitalnih tehnologija i koji omogućavaju povećan udio evropskih filmova i audiovizuelnih djela u obrazovanju. Ukupan raspoloživi budžet u okviru ove šeme finansiranja procjenjuje se na 2 miliona evra.

Rok za apliciranje je 1. mart 2018.godine. 

Više detalja na linku:https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/3a_-_film_education_guidelines_14_2017_final_0.pdf