Održan Info dan o programu KE u Banjoj Luci

Info dan o programu Kreativna Evropa u BL
MEDIA

Desk Kreativna Evropa BiH i EU Info Centar organizovali su 24. aprila 2017. info dan o programu Kreativna Evropa za predstavnike kulturnih institucija, koji je održan u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banjoj Luci. Edin Atlić iz EU Info centra je nakon uvodne riječi predstavio gospodina Zorana Galića, predstavnika Deska Kreativna Evropa BiH, koji je prisutnima dao kratko pojašnjenje programa KE i poziva unutar tog programa. Mladen Banjac, predstavnik  Muzeja savremene umjetnosti RS, govorio je o njihovom projektu Touch the Art, s kojim su aplicirali za poziv Kulturni projekti saradnje 2016. Oba predstavnika su iskoristili primjer navedenog projekta da detaljno objasne proces apliciranja na poziv, potencijalne probleme, potrebna sredstva, itd. Nakon formalnog dijela, uslijedila je informativna diskusija o svemu iznesenom, u kojoj su učestvovali svi prisutni, uz organizovanu zakusku.