Održan CED sastanak u Berlinu

MEDIA

Zoran Galić, šef MEDIA deska BiH, učestvovao je na formalnom CED sastanku, održanom u Berlinu tokom filmskog festivala od 9. do 14. februara 2017. i iskoristio priliku da uspostavi kontakte sa drugim CED predstavnicima, te da se dodatno upozna sa najnovijim razvojem i novitetima u programu, kao i da ukaže na neke od problema sa kojima se suočavaju zemlje sa niskom produkcijom prilikom apliciranja na program Kreativna Evropa. Takođe je iskoristio priliku da se sastane sa producentima i rediteljima iz Bosne i Hercegovine i regije koji su posjetili Berlinski filmski festival. Sa predstavnicima Erich Pommer Instituta i Inside Pictures, edukativnim programima podržanim putem MEDIA potprograma je dogovorena saradnja i stipendije za polaznike iz Bosne i Hercegovine.