Evropski projekti saradnje – poziv 2018

KULTURA

Evropski projekti saradnje – poziv 2018


Ukoliko se tokom septembra 2017. godine usvoji Radni program 2018, poziv Evropski projekti saradnje 2018, zajedno sa Smjernicama za ovaj poziv, će biti objavljen krajem septembra 2017. godine na sljedećoj internet adresi: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en. 

KREATIVNA EVROPA

Smjernice će uključivati informacije za dva poziva za predaju projektnih prijedloga.

•    Prvi poziv jenamijenjen Evropskim projektima saradnje malog ili velikog obima ipredstavlja “standardnu” verziju ovog poziva koja se koristi od početka implementacije programa Kreativna Evropa 2014. godine.
•    Drugi poziv je namijenjen isključivo projektima na temu Evropske godine kulturnog nasljeđa 2018. 

Smjernice će stoga biti podijeljene na tri cjeline – projekte saradnje malog obima, projekte saradnje velikog obima i projekte na temu Evropske godine kulturnog nasljeđa 2018.

Projektni prijedlozi namijenjeni novoj kategoriji Evropska godina kulturnog nasljeđa 2018  treba da u fokusu imaju dva cilja:

•    Dijeljenje i uvažavanje evropskog kulturnog nasljeđa kao zajedničkog resursa kako bi se podigla svijest o zajedničkoj istoriji i vrijednostima,
•    Osnaživanje osjećaja pripadnosti zajedničkom, evropskom prostoru.

Treća kategorija projekata bi naročito trebalo da se fokusira na:

•    Osnaživanje osjećaja pripadnosti zajedničkom, evropskom prostoru,
•    Promociju kulturnog nasljeđa kao izvora inspiracije i inovacije u savremenom stvaralaštvu i podršku interakciji između sektora kulturne baštine i drugih kulturnih i kreativnih sektora.

Kulturno nasljeđe je znak ili simbol koji je nastao ili dobio smisao kroz ljudsku intervenciju, a koji je namijenski zaštićen, konzerviran ili oživljen kako bi se spriječilo njegovo propadanje, zaboravljanje ili uništavanje. Njegova svrha je prenos vrijednosti budućim generacijama (kulturna, istorijska, estetska, arheološka, naučna, etnološka, antropološka vrijednost) koje jedna zajednica ili referentna grupa smatra značajnim. 

U sklopu ove akcije, kulturnim nasljeđem se smtara širok spektar resursa nasljeđenih iz prošlosti u svim vidovima i formama – materijalnim, nematerijalnim i digitalnim (stvorenim digitalnim putem ili kroz digitalizaciju), uključujući spomenike, lokalitete, krajolike, vještine, prakse, znanje i izraze ljudske kreativnosti, kao i kolekcije koje konzerviraju i njima upravljaju javna i privatna tijela kao što su muzeji, biblioteke i arhivi. Kulturno nasljeđe takođe uključuje i filmsko nasljeđe.

Imajte u vidu da se ovim pozivima ne sufinansiraju projekti koji predviđaju fizičke intervencije na spomenicima, lokalitetima ili krajolicima.

Savjetuje se da projekti tokom prve godine implementacije uključuju aktivnosti koje će imati veliku vidljivost, kako bi se obilježila Evropska godina kulturnog nasljeđa 2018. Prilikom ocjenjivanja aplikacija u ovoj kategoriji, Komisija će dati prednost onim projektima koji ne samo da se fokusiraju na podizanje svijesti/ komunikacijske aktivnosti, već imaju i dugoročniji efekat i plan održivosti koji prevazilazi samu implementaciju projekta.

Ukoliko želite da dobijete detaljnije informacije o sadržaju, uslovima i vremenskom rasporedu, kontaktirajte lokalni Desk Kreativna Evropa. Listu Deskova po zemljama sa kontakt podacima možete da pronađete na sljedećem linku: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/contact_en