Značajan uspjeh BiH na konkursu za projekte kulturne saradnje

ce logo
KULTURA

Krajem aprila objavljeni su rezultati konkursa za projekte kulturne saradnje u sklopu programa Kreativna Evropa za 2017. godinu. Bosanskohercegovačke kulturne organizacije bilježe značajan uspjeh na ovom konkursu. U odnosu na prethodne godine, bh. kulturne organizacije imale su rekordan broj aplikacija na poziv za projekte saradnje- ukupno 27, dok je 6 bosanskohercegovačkih organizacija dobilo finansijsku podršku iz programa Kreativna Evropa u ukupnom iznosu od 173.535,09 EUR. Podržane su organizacije iz Sarajeva, Tuzle i Čapljine.

304 organizacije iz cijele Evrope su nagrađene na ovom konkursu, u ukupnom iznosu od 12,35 miliona EUR. Najuspješnije zemlje na ovom konkursu su Italija (31 podržana organizacija), Španija (24 organizacije), Francuska (24 organizacije) i Velika Britanija (19 organizacija), dok je sa teritorije bivše Jugoslavija, najuspješnija Slovenija sa 14 podržanih organizacija.

Bosanskohercegovačke organizacije su na ovom konkursu «povukle» više finansijskih sredstava iz programa Kreativna Evropa od kulturnjaka iz Češke, Danske, Mađarske, Islanda, Litvanije, Luksemburga, Latvije, Malte, Norveške, Crne Gore, Makedonije, Slovačke i Ukrajine. 

Poznato je da u ime Bosne i Hercegovine, u programu Kreativna Evropa, veliki uspjeh ostvaruju organizacije iz audiovizuelnog sektora (film) koji pokriva potprogram Media. Sada se kolegama pridružuju i organizacije iz potprograma Kultura, podižući rejting BiH unutar programa Kreativna Evropa. Za ovaj uspjeh, zaslužni su vrijedni kulturni radnici iz BiH, ali i Desk Kreativna Evropa BiH koji je tokom 2016. godine promovisao program Kreativna Evropa u cijeloj zemlji i pružao intenzivnu tehničku i administrativnu podršku aplikantima iz BiH. Desk Kreativna Evropa BiH ima dvije kancelarije, u Sarajevu i Banja Luci.

Kulturne organizacije iz BiH zajedno sa bh. Deskom, su već počele pripreme za ovogodišnji konkurs za projekte kulturne saradnje koji će tradicionalno biti objavljen na jesen ove godine.