Publikacije

Prijedlogom Evropske komisije za budući program Kreativna Europa nakon 2020. godine predviđa se uspostavljanje sektorske podrške muzici kao doprinos muzičkom sektoru uz postojeće mogućnosti sufinanciranja kroz kategorije podrške za Evropske projekte saradnje, Evropske mreže i Evropske platforme.

Predstavljamo publikaciju pod nazivom “Uspon kolaborativnih ekonomija- Od coworking prostora do multifactory modela” čiji su autori Lorenza Salati i Giulio Focardi iz organizacije R84 iz Mantove u Italiji.

Letak sa osnovnim informacijama o programu Kreativna Evropa za period 2014-2020.

Članak iz sarajevskog Oslobodjenja o uspjesima bh kulturnih organizacija na konkursima Kreativne Evrope.

Glavni cilj analize jeste detektiranje ključnih barijera za veće učešće bosansko- hercegovačkog sektora kulture u projektima Kreativne Evrope. Veći angažman podrazumjeva veći broj aktivnosti i veće iznose u povlačenju sredstava iz EU fondova.

Podsjećamo na policy studiju za model uspostavljanja Deska Kreativna Evropa za BiH.

Intervju sa voditeljicom Deska Kreativna Evropa za BiH, Aidom Kalender u dnevnom listu Oslobodjenje.