Aktuelni

Projekat “Shift Key” čiji je nosilac Festival MESS našao se među nagrađenim projektima koji

„MUSIC UP CLOSE Network -  connecting orchestral music to young audiences“ jedan je od projekata, koji su podržani od fonda programa Kreativna Evropa. To je višegodišnji projekat evropskih orkestara i međunarodnih organizacija za umjetničku mobilnost, osmišljen kao start-up za dugoročnu mrežu saradnje.

Udruženje „Zvrk“ i njegov istoimeni internacionalni festival savremenog plesa je suorganizator i partner EU projekta „Shapers“, koji se bavi temom savremene koreografske umjetnosti u javnom prostoru. Okuplja pet partnera iz mediteranskih zemalja – Francuske, Maroka, Španije, Bosne i Hercegovine i Egipta.