ZVRK – PROJEKAT „SHAPERS“

SHAPERS Mes de danza@luis castilla
Trajanje
Disciplina
Status
Program
KULTURA

Udruženje „Zvrk“ i njegov istoimeni internacionalni festival savremenog plesa je suorganizator i partner EU projekta „Shapers“, koji se bavi temom savremene koreografske umjetnosti u javnom prostoru. Okuplja pet partnera iz mediteranskih zemalja – Francuske, Maroka, Španije, Bosne i Hercegovine i Egipta. Projekat je u Sarajevu implementiran od 2008. godine. Iniciran je i razvijen u saradnji sa sedam  udruženja, koja u vlastitim sredinama promoviraju koreografsku umjetnost. To su: Plesna kompanija „Ex Nihilo“,  Umjetnička organizacija „Momkin - espaces de possibles“ i produkcijska organizacija „in'8 circle“ iz Marseja, Plesni centar „Rézodanse“ i Internacionalni festival savremenog plesa „Nassim el Raqs“ iz Aleksandrije, „Mes de Danza“ iz Sevilje, „Espace Darja“ iz Kazablanke i „Zvrk“ iz Sarajeva. Lider projekta je marsejska Plesna kompanija „Ex Nihilo“. 

Plesni performans

Jasmina Prolić, predsjednica i izvršna direktorica „Zvrka“ objasnila je da tokom realizacije projekta nastaje plesni performans „Shapers“, u kojem učestvuje osam plesača, po dva iz Francuske, Maroka, Španije i Egipta. Proces formiranja konačnog sastava plesne grupe počeo je u aprilu prošle godine, a završava se početkom ove. Radionice-audicije se održavaju u sklopu partnerskih manifestacija i festivala projekta „Shapers“. Zahvaljujući ovom projektu festival „Zvrk“ će ponovo oživjeti i od 28. septembra do 1. oktobra 2017.godine ponuditi mostarskoj, sarajevskoj i banjalučkoj publici bogat i kvalitetan program. Tokom ta četiri dana trideset umjetnika će predstaviti svoje kreacije na različitim gradskim lokacijama.

Jasmina Prolić, ZVRK

Foto: Jasmina Prolić (by Zoran Lešić)

Međunarodni susret
 
Druga planirana aktivnost projekta je međunarodni susret na temu „Umjetničko stvaralaštvo u javnom prostoru i njegov utjecaj na civilno društvo“. Tokom festivala udruženje „Zvrk“ će organizovati susret uz učešće široke mreže organizacija civilnog društva, gdje bi se trebalo razgovarati na temu zastupljenosti plesnog pokreta na našoj kulturnoj sceni i umjetničkog djelovanja u javnom prostoru. Ovaj susret će otvoriti pitanje razvoja umjetničkog stvaralaštva kao forme izražavanja i načina djelovanja, ali i razvoja društvene i političke svijesti i izgradnje individualnog i kolektivnog kulturnog identiteta. Ples na javnom mjestu postavlja pitanje viđenja tijela u javnom prostoru. Namjera je uporediti situaciju u različitim zemljama Mediterana u kontekstu snažnih tenzija u vezi sa slobodom javnog izražavanja u društvima mediteranskog juga.

Istraživanje

Udruženje „Zvrk“ od septembra 2016. godine provodi istraživanje o umjetničkim i plesnim praksama u javnim prostorima na području Balkana. Istraživanje će biti zaključeno u septembru 2017. godine. Rezultati će omogućiti da se dobije jasna slika o praksama u Bosni i Hercegovini i u regionu. Prolić se nada da će studija potaći kulturne aktere na razmjenu i rad na zajedničkim projektima. Istraživanje će uključiti složenu analizu situacije i njeno digitalno mapiranje. Metodologija, koja bude razvijena tokom ovog procesa podijelila bi se sa drugim učesnicima projekta i omogućila eventualno širenje istraživanja na područja zemalja-partnera. 

Digitalna platforma

Jedna od aktivnosti projekta „Shapers“ je kreiranje platforme digitalne razmjene, u kojoj učestvuje i „Zvrk“. Platforma je zajednički prostor na internetu, koji dijele svi akteri uključeni u projekat – partneri, plesači, profesionalci, suorganizatori iz javnog života, sa univerziteta i iz drugih ustanova. Tu će biti prikazani rezultati projektnih aktivnosti i istraživanja. Platforma će se hraniti doprinosom različitih aktera - pismenim ili audio-vizuelnim produkcijama – snimcima i izvještajima sa stručnih skupova i radionica. 

Tokom realizacije projekta biće organizovane i javne plesne radionice za sve zainteresovane građane, koje će voditi koreografi anagažovani na projektu.

Projekat „Shapers“ će trajati dvije godine. Njegova ukupna vrijednost je 333 000 Eura, a iz fonda Kreativne Evrope će dobiti 199 000 Eura. Udruženje „Zvrk“ će od Kreativne Evrope dobiti 11 000 Eura. Važno je naglasiti da učesnici projekta nemaju odmah na raspolaganju kompletan iznos sredstava, nego se na početku dobije 40% od cjelokupne sume, nakon prve godine 20%, a 40% nakon završenog projekta.

Shapers Partners

Foto: Partneri na projektu SHAPERS

Pozitivna iskustva i divne saradnje

Iskustva saradnje „Zvrka“ sa partnerskim organizacijama su vrlo različita, ali sva su u suštini jako pozitivna. Realizacija svakog projekta ispunjena je usponima i padovima, kao i svakodnevni život. Pozitivan efekat učešća u programu Kreativna Evropa je samo postojanje festivala „Zvrk“, koji bez tih sredstava ne bi mogao opstati. Što se tiče negativnih efekata, Jasmina Prolić kaže da ih dosad nije bilo i nada se da ih neće ni biti.

Priprema jednog EU projekta je vrlo kompleksan i zahtjevan zadatak. Tim „Zvrka“ tokom rada na projektu ima podršku pariškog deska Kreativne Evrope, „Relais Culture Europe“. Oni su im od velike pomoći i neprekidno stoje na raspolaganju svakom od nosilaca projekta. Nakon pripreme slijedi realizacija projekta, koja je još kompleksniji poduhvat. Sredstva za kofinansiranje projekta nisu osigurana i „Zvrk“ još uvijek radi na njihovom pronalaženju. Prednost bosansko-hercegovačkih organizacija, a pogotovo institucija, je ta što one već imaju budžete, koji se mogu priložiti kao dodatna sredstva u finansijskoj konstrukciji projekta. Prepreka ovdašnjim potencijalnim učesnicima u realizaciji evropskih projekata je neobavještenost, koja rađa predrasude. Da bi se bosansko-hercegovačkim organizacijama približile pogodnosti učešća u programu Kreativna Evropa, trebalo bi ih informisati o tome šta im se nudi - putem radionica, susreta, edukacijskih programa. 

Udruženje „Zvrk“ ima namjeru da se ponovo prijavi na neki od konkursa Kreativne Evrope. Poruka direktorice Udruženja, Jasmine Prolić bosansko-hercegovačkim kulturnim organizacijama i institucijama, koje razmišljaju o prijavljivanju na neki od konkursa Kreativne Evrope je da su takvi projekti divne saradnje, koje rađaju nova saznanja, iskustva i napredak humanosti i ljudske svijesti o važnosti kulture i kulturnih politika i da takvi projekti dovode do otvaranja novim kulturama. Svaki projekat je od velikog značaja za cjelokupno bosansko-hercegovačko društvo i od zajedničkog interesa za sve partnere. Tim „Zvrka“ želi puno sreće svakom projektu Kreativne Evrope.