SARAJEVSKA FILHARMONIJA- PROJEKAT "MUSIC UP CLOSE Network ..."

plakat
Trajanje
Disciplina
Status
Program
KULTURA

„MUSIC UP CLOSE Network -  connecting orchestral music to young audiences“ jedan je od projekata, koji su podržani od fonda programa Kreativna Evropa. To je višegodišnji projekat evropskih orkestara i međunarodnih organizacija za umjetničku mobilnost, osmišljen kao start-up za dugoročnu mrežu saradnje. Njegov cilj je upoznavanje mlade publike sa orkestarskom muzikom i traženje konkretnih odgovora na trenutne izazove u tom domenu. Partneri u projektu su orkestri svjetske klase. Neki od njih su već poznati po radu sa mlađom publikom i odgajanju novih generacija talentovanih muzičara, a drugi trebaju još raditi na približavanju mladima i promociji novih orkestarskih djela. 

Na ovom projektu sarađuju institucije iz Italije, Bosne i Hercegovine, Belgije, Holandije, Francuske, Španije, Slovenije i Crne Gore. Sarajevska filharmonija je jedan od partnera, a u projekat su se uključili na inicijativu Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia iz Rima, vodeće institucije projekta. Sa detaljima ove međunarodne saradnje upoznala nas je Nina Granov, stručnjak za marketing i propagandu u Sarajevskoj filharmoniji. Osim sarajevskog orkestra i voditelja projekta, partneri su i International Yehudi Menuhin Foundation iz Brisela, Ljubljana International Orchestra (simfonijski orkestar Akademije Branimir Slokar), Crnogorski simfonijski orkestar, Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, Nederlands Philharmonisch Orkest iz Amsterdama, Orchestre National de Lille, Regesta.Exe Srl iz Rima i Regione Lazio.   

Nina Granov

Koncerti i radionice za djecu

Sarajevska filharmonija se prijavila sa programima/koncertima/kreativnim muzičkim radionicama za djecu. Glavne aktivnosti projekta su sastanci većih partnera, a što se tiče Sarajevske filharmonije, pažnja je usmjerena na realizaciju „Koncerata za djecu“, kao i na organizaciju kreativnih muzičkih radionica u cilju približavanja klasične simfonijske muzike djeci i mlađoj populaciji, te njihovo upoznavanje sa orkestrom i instrumentima. U planu je učestvovanje članova Filharmonije u radionicama i koncertima, koji su u programu projekta i koje organizuju Fondacija Yehudi Menuhin i Slokar akademija. Također, planira se razmjena stručnjaka za produkciju radi unaprjeđenja njihovog profesionalnog iskustva, zatim pomoć u angažmanu jednog deficitarnog muzičara u Filharmoniji i, eventualno, izvođenje jednog novokomponovanog djela, koje su naručili orkestri iz Barselone, Amsterdama, Rima, i Lila.

koncert za djecu

Projekat Music Up Close Network traje od juna 2016., a njegov završetak planiran je za decembar 2019. godine. Njegova ukupna vrijednost je 1.732.500 EUR. Godišnja vrijednost dijela projekta Sarajevske filharmonije je 33.500 EUR, od čega učešće Filharmonije iznosi 12.000 EUR. Kofinansiranje projekta će se pokrivati troškovima angažmana uposlenika, potrebnih za realizaciju njihovog dijela saradnje.

Projekat Music Up Close Network je još uvijek na samom početku, tako da su iskustva tima Sarajevske filharmonije još uvijek vrlo skromna, a efekti učešća u programu na njihovu instituciju tek se trebaju pokazati. Komunikacija sa vodećom organizacijom iz Rima svakako je vrlo pozitivna, a nadaju se da će u toku ove godine ostvariti razmjenu informacija i pozitivna iskustva i sa orkestrima iz Barselone, Amsterdama ili Lila. Zbog opširnosti i kompleksnosti aplikacije i izrade samog projekta, te zbog nedostatka iskustva u ovakvim poslovima, tim Sarajevske filharmonije je nailazio na različite probleme i prepreke, koje su uspjeli riješiti uz nesebičnu pomoć voditelja projekta iz Rima i, svakako, uz požrtvovan angažman dijela uposlenika, koji su bili i još uvijek su posvećeni projektu. Granov smatra da je predstavljanje Sarajevske filharmonije i njenog rada van granica Bosne i Hercegovine i regiona i mogućnost upoznavanja sa radom drugih etabliranih evropskih orkestara vrlo pozitivna stvar.

Muzički kutak

U oktobru 2016. godine Sarajevska filharmonija je održala dva koncerta za djecu predškolskog i školskog uzrasta pod nazivom „Simfonija igračaka“, kroz koje se mlađoj populaciji, odnosno namlađoj ciljnog grupi na zabavan i edukativan način pokušala približiti simfonijska muzika i orkestar. Priča je bila ispričana uz pomoć naratora, koji je govorio o kompozitorima, kompozicijama i instrumentima, a zatim je sve to dočarano muzikom.
 

Mario Drmać i Samra Gulamović

Osim toga, Filharmonija se u okviru manifestacije „Dječija nedjelja“ 2016. godine predstavila sa kreativnim muzičkim radionicama, tokom kojih su djeca bila u mogućnosti da slušaju pojedine sekcije muzičara (gudače, duvače, udaraljke), nauče o instrimentima, osjete ih i, na posljetku, sama probaju da sviraju.

Truba

violina

oboa

triangl

duvači

Zadovoljstvo uposlenika Filharmonije bilo je utoliko veće što je „Dječija nedjelja“ bila posvećena djeci sa posebnim potrebama, tako da su imali priliku da im, uz druženje sa muzičarima i njihovim instrumentima, na najljepši način oplemene dan. Ove godine, tačnije već sada, 16. i 18. februara, u Narodnom pozorištu Sarajevska filharmonija održava koncerte za djecu sa novim programskim sadržajem i novim pričama pod nazivom „Muzički kutak“, a u pripremi je organizacija muzičkih radionica u saradnji sa školama i vrtićima. 

najava
 

Typewriter, Samir Ismić

Mario i Samra

Drmać, zamah

Obuka stručnjaka za rad na projektima

Tim Sarajevske filharmonije bi se, po riječima Granov, nakon završetka tekućeg projekta rado ponovo prijavio na neki od konkursa programa Kreativna Evropa kad bi im se za to ukazala prilika, uprkos nedostatku obučenih ljudi, koji bi se bavili samo projektima. Konkretna obuka stručnjaka za rad na projektima bila bi od velike pomoći. Izrada aplikacije za jedan projekat je obiman i kompleksan zadatak i mnogo je posla u pripremnoj fazi projekta, kao i u njegovoj kasnijoj realizaciji, ali, uprkos svim teškoćama Granov poručuje da ne treba odustajati i da svakako treba iskoristiti priliku ako se „osjeti“ dobar voditelj projekta i partneri.