"UAMAZE", Ukrajina - traži partnere (Novembar 2017)

uamaze

 

Naziv: "UAMAZE" Umjetnička Inicijativa sa sjedištem u Kijevu, Ukrajina

Kratak opis: Radimo na promociji ukrajinskih narodnih umjetnosti u Ukrajini i inostranstvu. Naš cilj su ukrajinski tradicionalni radovi ne samo muzejska izložba, već dio svakodnevnog života suvremenih Ukrajinaca i dijela europskog kulturnog konteksta.

Šta mi radimo?

 • Radimo s umjetnicima koji su zainteresirani za razvoj tradicionalne ukrajinske ukrasne umjetnosti i čine je modernom i aktuelnom.
 • Nudimo umjetničke kurseve u tradicionalnim ukrajinskim stilovima za djecu i odrasle;
 • Podržavamo malo poznate autentične ukrajinske stilove umjetnosti, koji su blizu nestajanja;
 • Razvijamo i distribuiramo kvalitetne i savremene proizvode suvenira ukrašene tradicionalnim ukrajinskim ukrasima;
 • Organiziramo društvene projekte u svrhu promoviranja tradicionalne ukrajinske umjetnosti;
 • Stvaramo zajednicu za razvoj i promociju ukrajinske ukrasne umjetnosti i potporu umjetnicima koji rade u ovom području;

Kontakt informacije:

27/6 Instytutska St, 01-021 Kyiv, Ukrajina

https://www.facebook.com/UAmaze-233878753759489/?fref=ts
https://www.facebook.com/samchykivka/
Iryna Titova
+38 066 5975125
mavkalavka@gmail.com

Projekt

Oblasti: baština, likovna umjetnost, interdisciplinarni projekti, razvoj publike

Opis: Multimedijalna digitalna izložba dekorativnih umjetnosti

Željeli bismo izraditi izložbu tradicionalne ukrajinske dekorativne umjetnosti u neočekivanom novoobnovljenom obliku, koji redefinira tradicionalno muzejsko iskustvo i privlači mladu publiku. Posjetitelji su potpuno uronjeni u svijet svjetla, boja i zvuka kako bi stvorili "nezaboravan višesenzorski doživljaj". To je multimedijalna izložba, potpuno interaktivna i temeljena na digitalnim tehnologijama. Kao reference koje koristimo su sljedeće izložbe:

http://www.artplaymedia.com/

https://www.facebook.com/CarrieresDeLumieres/?hc_ref=ARR6z4XyeC7rxWXoZ95nRuLnG_-9QNTEo8k5o1nVkCi9O-v0rBZTjij5t5QnYBTZw08&fref=nf


Tražimo partnere iz svih zemalja koje imaju pravo učešća na projektima reativne Evrope.

Ostalo: Možemo biti vođa ili partner u projektu.

radionica


(EN)

Name: "UAMAZE" Art Initiative based in Kyiv, Ukraine 

Short description: We are working on promoting Ukrainian traditional folk art in Ukraine and abroad. Our goal is to make Ukrainian traditional artworks, not just a museum exhibit, but a part of day to day life of modern Ukrainians and a part of European cultural context.

What do we do?

 • We work with artists committed to developing traditional Ukrainian decorative art and making it modern and up to date.
 • We provide art classes in traditional Ukrainian painting styles for kids and adults;
 • We support little known authentic Ukrainian art styles, which are close to disappearing;
 • We develop and distribute quality and modern souvenir products decorated with traditional Ukrainian decoration;
 • We organize social projects in order to promote traditional Ukrainian art;
 • We create community for developing and promoting Ukrainian decorative art and support artists, who work in this field;

Contact details:

27/6 Instytutska St, 01-021 Kyiv, Ukraine

https://www.facebook.com/UAmaze-233878753759489/?fref=ts 
https://www.facebook.com/samchykivka/

Iryna Titova
+38 066 5975125
mavkalavka@gmail.com

Project 

Field(s): Heritage, Visual Arts, Interdisciplinary projects, Audience development

Description: Multimedia Digital Exhibition of Decorative Art

We would like to create an exhibition of traditional Ukrainian decorative art in an unexpectedly new format, which redefines traditional museum experience and attracts a young audience. Visitors are fully immersed in the world of light, color and sound to create “an unforgettable multi-sensory experience”. It is a traveling multimedia immersive exhibition, fully interactive and based on digital technologies. As the references we use following exhibitions:  

http://www.artplaymedia.com/

https://www.facebook.com/CarrieresDeLumieres/?hc_ref=ARR6z4XyeC7rxWXoZ95nRuLnG_-9QNTEo8k5o1nVkCi9O-0rBZTjij5t5QnYBTZw08&fref=nf

Partners searched

Countries: Any

Other: We can be a leader or a partner in a project.