"REVENUE PROMOTION" doo, Ukrajina - traži partnere (Novembar 2017)

ke

Naziv: "REVENUE PROMOTION" doo

Kratki opis: pozorišni performansi u neteatarskom prostoru.

Kontakt podaci:

Adresa: Ukrajina, Kijev, 26/26, ulica Antonovych, ured №28
Tel .: + 38 093 748 48 86; + 38 095 711 7375
e-mail: info@uzahvati.com

Projekt

Oblasti: Site-specific pozorište.

Opis: Glavna ideja našeg brenda "U! ZAHVATI" jest pružiti prostor za pozorišnu izvedbu gdje god bilo ljudsko biće, pokrivajući široki raspored njegovih aktivnosti. Uz pomoć nenametljive i zabavne izvedbe želimo voditi dijalog s publikom o duhovnim i vječnim vrijednostima. Kao i potaknuti kulturni odgovor društva na stvarne izazove čovječanstva, kao što je velika dominacija vizualnog sadržaja, nedostatak šutnje i razgovora, vrijednosti koje zamjenjuju. Naša globalna vizija prema ovom izvođenju fokusira se na odraz globalnih problema čovječanstva. Slikajući ih, predstavljamo publici, moramo uvesti promjene u uobičajeni način razmišljanja. Tako bi radila kao "mijenjanje društva promjenom individualnog razmišljanja". Ono što očekujemo jest povećati interes mladeži pružanjem avanturističkih aktivnosti. Ovdje će se otkriti pozitivan utjecaj koji im pomaže identificirati svoje profesionalne stavove i životne uvjerenja. Ono što namjeravamo učiniti je praviti naše drame u ne-pozorišnim sredinama. Naša ciljana publika su mladih ljudi (od 18 do 35 godina).

Tražimo partnere iz bilo koje države koja ima pravo učešća na projektima Kreativne Evrope.

Profil partnera: Kulturni centar, pozorišta, zabavne firme koje posjeduju specifično iskustvo u postavljanju, organiziranju i sudjelovanju u pozorišnim projektima, zainteresiranim za site-specific pozorište.

(EN)

Name: “REVENUE PROMOTION” Ltd

Short description: THEATRICAL PERFOMANCES IN NON-THEATRICAL SPACES

Contact details:

Address: Ukraine, Kiev, 26/26, Antonovych Street, office №28
Tel.: + 38 093 748 48 86; + 38 095 711 7375
e-mail: info@uzahvati.com

Project

Field(s): Site-specific theatre

Description: The main idea of our brand “U!ZAHVATI” is to give a room for the theatrical performance wherever a human being may be, covering a broad agenda of his activities. By the means of unobtrusive and entertaining performance, we aim to conduct a dialogue with the audience about spiritual and eternal values. As well as to trigger a cultural response of the society to the actual humankind challenges, such as the overwhelming dominance of visual content, lack of silence and idle talks, values supplanting. Our global vision towards this performance focuses on the reflection of the worldwide problems of humanity. Figuring them out, presenting to the audience we are to bring changes to the usual way of thinking. Thus, it would work as ‘changing the society via changing the individual thinking’. What we expect is to boost young people’s interest by delivering adventure activities. Here will reveal a positive impact to help them identify their professional attitudes and life beliefs. What we will do is perform our plays in non-theatrical environments. Our targeted public is young people audience (from 18 to 35 years old).

Partners searched

Countries: All

Profile: Cultural Centre, Theatre, Entertainment company which possesses a specific experience in staging, organizing and participating in theatrical projects, interested in site-specific theatre.