Minijaturno gradsko pozorište, Poljska - traži partnere (Novembar 2017)

mgp

Naziv: Minijaturno gradsko pozorište

Kratak opis: Mi smo jedno od najstarijih pozorišta posvećenih djeci i mladim ljudima u Poljskoj - ove godine punimo 70 godina. Naš repertoar je namjenjen cijeloj porodici i uključuje talentovane umjetnike iz Poljske i inostranstva. Svake godine pozorište ima oko 300 nastupa, koje gleda preko 55.000 ljudi. Izvođene predstave uključuju klasične radove, kao i savremenu literaturu za djecu i mlade, odrasle osobe, za publiku od 12 mjeseci. Pored toga, "Minijatura" nastoji da preduzme nestandardne aktivnosti kao što je proizvodnja pozorišne detektivske serije ili aktivnosti usmjerene ka ulasku u javni prostor - na primjer, na otvorenom prostoru. Repertoar pozorišta dopunjuju događaji koji prate premijere ili su ko-produciranisa drugim kulturnim institucijama, izdavačima ili nevladinim organizacijama. To uključuje porodične radionice, otvorene sastanke, panele i debate, sajmove knjiga, festivale ili gostujuće pozorišne predstave. Bijenalno organizujemo festival "Šta je novo" posvećen novim temama i oblicima u pozorištu za djecu i mlade. Poslednje izdanje, 2016. godine, posvećeno je pozorištu za mlade, kakom to napraviti i kako angažovati mlade ljude u pozorištu. Imamo veliko iskustvo u učešću u shemama grantova na nacionalnom nivou, a neke na međunarodnom nivou - bili smo lider u dvogodišnjem projektu "Blue Planet" koji je finansiran od strane EEA granta, realizovanog u saradnji sa Asocijacijom nezavisnog pozorišta na Islandu. http://www.teatrminiatura.pl/en/aktualnosci/categories/blue-planet/

minijatura

Kontakt informacije:

Minijaturno gradsko pozorište
ul. Grunwaldzka 16
80-236 Gdańsk
Poland

www.teatrminiatura.pl
www.facebook.com/teatrminiatura
www.twitter.com/teatrminiatura
www.youtube.com/TeatrMiniatura
https://www.youtube.com/watch?v=k_oWPcaIlUo

Kontakt osoba:
Agnieszka Kochanowska
tel. 0048 885 770 826
agnieszka.kochanowska@teatrminiatura.pl


Projekat

Oblasti: Teatar, obrazovanje, razvoj publike, mobilnost umjetnika

Opis: Zainteresovani smo da postanemo partner u projektima na kojima možemo naučiti i razvijati svoje znanje, razmjenjivati iskustva i izraditi neke nove, inovativne pristupe - posebno u oblasti razvoja publike: nove metode uključivanja naše publike, kako pronaći novu publiku, itd. Ali mi smo otvoreni i za neke zanimljive ideje gdje naše iskustvo može biti potrebno čak i ako nisu vezane za razvoj publike.


(EN)

Name: Miniatura City Theatre

Short description: We are one of the oldest theatre dedicated to children and young people in Poland – this year we have the 70th anniversary. Our repertoire is aimed at the entire family and involves talented artists from Poland and abroad. Each year the theatre gives around 300 performances, watched by over 55,000 people. The plays produced include classical works as well as contemporary children's and young adult literature for audiences as young as 12 months. In addition, "Miniatura" strives to undertake non-standard activities such as the production of a theatre detective series or activities aimed at entering the city's public space – open-air performances, for example. The theatre's repertoire is supplemented by events which accompany premieres or which are co-produced with other cultural institutions, publishers or non-governmental organizations. These include family workshops, open meetings, panels and debates, book fairs, festivals or guest theatre shows. Biannually we organize a festival “What’s new” dedicated to new subjects and forms in theatre for children and young people. The last edition, in 2016, was dedicated to theatre for young people, how to make it and how to engage young people with theatre.We have a vast experience in participating in grant schemes on the national level and some on the international – we were a leader in a two-year “Blue Planet” project funded from EEA grants, realized in cooperation with the Association of Independent Theatres in Iceland. http://www.teatrminiatura.pl/en/aktualnosci/categories/blue-planet/

Contact details:

Miniatura City Theatre
ul. Grunwaldzka 16
80-236 Gdańsk
Poland

www.teatrminiatura.pl
www.facebook.com/teatrminiatura
www.twitter.com/teatrminiatura
www.youtube.com/TeatrMiniatura
https://www.youtube.com/watch?v=k_oWPcaIlUo

Contact person:
Agnieszka Kochanowska
Tel. 0048 885 770 826
agnieszka.kochanowska@teatrminiatura.pl

Project

Field(s): Theatre, education, audience development, artist’s mobility

Description: We are interested in becoming a partner in projects where we can learn and develop our know-how, exchange experiences and work out some new, innovative approaches – especially in the audience development area: new methods of involving our audience, how to find new audiences etc. But we are also opened to any interesting ideas where our experience may be needed even if they are not related to audience development.