Kreativna i tehnička škola "Projektor", Ukrajina - traži partnere (Novembar 2017)

projector

Naziv: Kreativna i tehnička škola "Projektor"

Kratak opis: Kreativna i tehnička škola (grafički dizajn, digitalni marketing, upravljanje proizvodima, programiranje, itd.), Radni prostor, online mediji o grafičkom dizajnu

Kontakt informacije:

iryna.prokofieva@gmail.com
alexander.tregub@gmail.com
https://prjctr.com.ua/
Ukrajina, Kijev, ul. Vozdvyženska 34a
+38 (097) 015-92-72; +38 (073) 403-12- 14

Projekat

Oblasti: grafički dizajn, vizuelne umjetnosti, obrazovanje, interdisciplinarnost

projektor

Opis: U septembru 2018. godine planiramo organizovati međunarodni festival, koji će ujediniti predstavnike različitih profesija vizuelnih umjetnosti. Trajanje festivala - 3 dana. Očekivana količina posjetilaca - 1500 ljudi.

Dnevni red festivala će uključivati:

 • Konferencija sa 18 glavnih govora domaćih i evropskih stručnjaka;
 • 10 praktičnih radionica;
 • 3 panel diskusije;
 • Takmičenje likovnih radova;
 • Izložba lokalnih i evropskih autora;
 • Print-festival;
 • Interaktivne instalacione oblasti;
 • 3D, VR, laboratorije Ardoino;
 • Aktivnosti umrežavanja.

Teme:

 • Grafički dizajn;
 • Tipografija i kaligrafija;
 • vizuelne komunikacije;
 • Ilustracija;
 • medijska umjetnost;
 • Fotografija;
 • Umjetnost;
 • Kreativne industrije.

Ciljevi:

 • Okupljanje vrhunskih govornika na evropskom i lokalnom nivou i integrisanje evropskog konteksta dizajna i vizuelnih umjetnosti u ukrajinski pejzaž;
 • Integrisati ukrajinski dizajn u evropski kontekst i stvoriti platformu za dobru podjelu podataka;
 • Otkriti nova imena i talenat vizuelnih umetnosti u Evropi;
 • Doprinjeti razvoju novih tržišta, predstavljajući ukrajinske profesionalce evropskim kupcima i evropskim talentima za ukrajinske kupce;
 • Pozicionirati Ukrajinu kao novi potencijalni centar za vizuelne umjetnosti u Evropi.

Tražimo partnere iz bilo koje države.

Profil partnera: Univerziteti / privatne škole


(EN)

Name: Creative and Tech School “Projector”

Short description: Creative and tech school (graphic design, digital marketing, product management, programming etc.), coworking space, online media on graphic design

Contact details:

iryna.prokofieva@gmail.com
alexander.tregub@gmail.com
https://prjctr.com.ua/
Ukraine, Kyiv, 34a Vozdvyzhenska st.
+38(097)015-92- 72; +38(073)403-12- 14

Project

Field(s): Graphic Design, Visual Arts, Education, Interdisciplinary

Description: In September 2018 we plan to organize an international festival, which will unite representatives of different visual arts professions. Duration of the festival — 3 days. The expected amount of attendees — 1500 people.

Agenda of the festival will include:

 • Conference with 18 keynote speeches of local and European experts;
 • 10 practical workshops;
 • 3 panel discussions;
 • Competition of the visual art works;
 • Exhibition of the local and European authors;
 • Print-festival;
 • Interactive installation areas;
 • 3D, VR, Ardoino laboratories;
 • Networking activities.

Topics:

 • Graphic design;
 • Typography and calligraphy;
 • Visual communications;
 • Illustration;
 • Media-art;
 • Photography;
 • Art;
 • Creative industries.

Objectives:

 • To gather the top speakers of European and local level and integrate European context of design and visual arts into Ukrainian landscape;
 • To integrate Ukrainian design into European context and create a platform for good cased sharing;
 • To discover new names and talent of visual arts in Europe;
 • To contribute to new markets development, representing Ukrainian professionals to European customers and European talents to Ukrainian customers;
 • To position Ukraine as a new potential visual arts hub in Europe.

Partners searched

Countries: ALL

Profile: University/Private Schools