O nama

desk kreativna evropa logo

Desk Kreativna Evropa Bosna i Hercegovina je koordinacijsko tijelo za Program Creative Europe formirano sredinom 2015. godine. Sačinjavaju ga dvije organizacije: AKCIJA iz Sarajeva (zadužena za potprogram KULTURA) i Vizart iz Banjaluke (zadužen za potprogram MEDIA). 

Osnovna zadaća Deska Kreativna Evropa BiH jeste promocija Programa Creative Europe unutar kulturnog i audiovizuelnog sektora u BiH, pomoć i konsultacije prilikom apliciranja na pozive unutar programa, te povezivanje s partnerima izvan BiH.