JU Biblioteke Sarajeva- G-BOOK 2

Amra Čengić, JU Biblioteke Sarajeva
Trajanje
Disciplina
Iznos
197896
Status
Program
KULTURA

Naziv projekta: G-BOOK 2: Evropski tinejdžeri kao čitatelji i stvaraoci u rodno pozitivnim narativima

Koordinator projekta: ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA (IT)

Partneri: UNIVERSITE PARIS 13 (FR), JAVNA USTANOVA BIBLIOTEKASARAJEVA (BA), DUBLIN CITY UNIVERSITY (IE), UNIVERSIDAD DEVIGO (ES), REGIONALNA NARODNA BIBLIOTEKA PETKO PSLAVEYKOV (BG)


Tinejdžerska književnost igra presudnu ulogu u razvoju dječjeg rodnog identiteta. Polazeći od rezultata prvog projekta pod nazivom «G-BOOK-Rodni identitet: Dječji čitatelji i bibliotečke zbirke», te iz neujednačenog pristupa zemalja EU u rješavanju rodnih pitanja, G-BOOK 2 ima za cilj jačanje međunarodne rodno pozitivne tinejdžerske literature i suprotstavljanje stereotipnim narativima koji određuju dječje automatsko rodno određivanje. U mnogim zemljama se knjige za tinejdžere uglavnom drže vrlo konzervativnih uskogrudnih stavova koji ponavljaju stereotipne rodne uloge; s druge strane, neke zemlje prihvaćaju progresivnija gledišta i rodno pozitivna djela za djecu i tinejdžere mnogo su raširenija. Na nivou EU, međutim, sva iskustva usmjerena na promociju rodno pozitivne tinejdžerske literature ograničena su na pojedinačne nacionalne ili lokalne akcije, bez razmjene znanja između akademske zajednice, kreatora politika, izdavača i obrazovnih institucija. Glavni ciljevi ovog projekta su: - podržati cirkulaciju rodno pozitivne tinejdžerske literature na nivou EU - senzibilizirati i angažirati ciljanu publiku (rani tinejdžeri) na rodne teme u perspektivi ravnopravnosti, sve dok se razvijaju njihove kreativne vještine. Ovi ciljevi će se postići kroz grupu dobro strukturiranih aktivnosti: - Tematsko proširenje prve EU bibliografije rodno pozitivne dječje književnosti koju provodi G-BOOK uključivanjem knjiga za uzrast od 11-14 godina; - Jezičko proširenje takve bibliografije uključivanjem njemačkog jezika; - Razvoj publike i aktivnosti podizanja svijesti u srednjim školama, strukturirane u dvogodišnjem kurikularnom projektu koji uključuje 6 škola iz svih PP zemalja: a) 6 PISANJA KONKURSA na rodne teme b) PRIJEVOD nagrađenih priča na 6 jezika c) OBJAVA nagrađene priče d) TRANSNACIONALNO VIZUELNO PRIPOVIJEDANJE svih nagrađenih priča (1 po zemlji) za poticanje umjetničkog izražavanja tinejdžera.