Internacionalni Burch univerzitet Sarajevo, projekat "B-AIR"

Photo by Sulejman Omerbašić
Disciplina
Status
Program
KULTURA

Internacionalni Burch univerzitet (IBU) trenutno realizuje veliki projekat kulturne saradnje projekat podržan od strane Kreativne Evrope, pod nazivom "B-AIR" koji se bavi zvukom. Zajedno sa deset partnera iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Finske, Francuske i Grčke, čine konzorcij ovog projekta. Zadatak IBU-a u sklopu projekta nosi naziv "Zvučna linija života" i fokusiraju se se na zvukove (i traume i otpor kroz muziku i radio) tokom opsade Sarajeva. Dugoročno gledano žele uspostaviti vezu između zvuka kao katalizatora za prikrivanje traume, a također i za liječenje od nje.