Emerging Producers 2022

Ji.hlava
Datum
MEDIA

Poziv za producente dokumentarnih filmova!

Ji.hlava International Documentary Film Festival organizuje deseto izdanje programa Emerging Producers 2022 -promotivni, edukativni i umrežavajući projekat koji okuplja novu generaciju talentovanih evropskih producenata dokumentarnog filma, i predstavlja ih profesionalcima iz različitih oblasti filmske industrije.

Poziv se odnosi na producente sa višegodišnjim iskustvom, sa bar jednim realizovanim filmom (igranim ili dokumentarnim).

Rok za prijavu učešća je 31. mart 2021.god.

Više detalja o programu možete naći ovdje.