CIRCLE Women Doc Accelerator 2021

CIRCLE Women Doc Accelerator
Datum
MEDIA

CIRCLE Women Doc Accelerator je program obuke za žene režisere i producentice sa  dokumentarnim projektima u fazi produkcije sa međunarodnim potencijalom i koje traže podršku za razvoj svojih filmova i usavršavanje profesionalnih vještina.

Za 12 odabranih učesnica, cjelogodišnji program nudi priliku za rad s vodećim stručnjacima i uspješnim profesionalcima - kako bi se poboljšale njihove profesionalne vještine, detaljno analizirali njihovi projekti, dramaturški izazovi, proizvodne strategije, pakovanje i predstavljanje projekta široj publici i razvoj održivih poslovnih modela i povezivanje sa globalnom profesionalnom zajednicom.
Program se sastoji iz tri sesije koje će se održati u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Italiji, s napomenom da će mjesto i način održavanja zavisiti od situacije vezane za COVID-19. 

Rok za prijavu učešća je 28.02.2021.god.


Svi detalji se nalaze na linku.