ZagrebDox Pro

ZagrebDox Pro
Datum
MEDIA

Objavljen je poziv za prijavu učešća u ZagrebDox Pro, programu usavršavanja namijenjenom rediteljima i producentima kreativnih autorskih dokumentaraca u različitim fazama razvoja ili produkcije. 
Četvorodnevni program se sastoji iz pitching foruma, individualnih sastanaka sa predstavnicima filmske industrije i niza stručnih predavanja na teme vezane za dokumentarnu filmsku industriju. 
ZagrebDox Pro pomaže učesnicima pri razvijanju vještina predstavljanja projekata finansijerima i potencijalnim koproducentima, kao i u pronalaženju međunarodnih partnera neophodnih za realizaciju filmova. 
Poseban naglasak je stavljen na projekte i teme iz regije, a ključni faktor pri izboru projekata je njihov međunarodni potencijal.
Rok za prijavu je 1. decembar 2020.godine a više informacija možete naći na linku.