Kulturni centar Trebinje

Kulturni centar Trebinje
Disciplina
Iznos
466852
Status
Program
KULTURA

Kulturni centar iz Trebinja je kao lider projekta dobio grant od programa Kreativna Evropa u sklopu konkursa za Zapadni Balkan. Projekat pod nazivom “Re- branding of Cultural Institutions in Western Balkans” biće realizovan u narednim godinama, a ukupni iznos granta dodijeljenog od strane Kreativne Evrope je 466,852.00 EUR. O  projektu govori Miljan Vuković, umjetnički direktor u Kulturnog centra u Trebinju.

Video